Príspevky označené ako ‘História’

Vieme, že naše korene siahajú možno ďalej ako je reálny život tu na zemi. A tak vari nezáleží až tak na tom, ako sme sa v ktorej dobe menovali. Naše spoločenstvá s rôznymi menami prichádzali a odchádzali do minulosti a tam sa aj strácali. Zobraziť celé »

Tagy: , , , ,

Veľkňazi

Ak by sme chceli ísť do hĺbky tajomstiev, s ktorými sa stretávali Veľkňazi, museli by sme pátrať v učeniach, ktoré sú tajomstvom ešte aj dnes. V dnešnej dobe post Veľkňaza má do určitej miery ohraničené poslanie a patrí do štruktúry výkonnej moci. Zobraziť celé »

Tagy: ,

Veľmajster

V dávnych dobách táto úroveň predstavovala utajenú sekciu výkonnej moci. Bol to posledný riadiaci článok vonkajšieho sveta a prvý článok vnútorného sveta. Zobraziť celé »

Tagy: ,

Majstri vyššieho rádu
Majstri vyššieho rádu boli opäť premostením medzi dvomi svetmi – medzi svetom Veľmajstrov a svetom hierarchicky nižších postov. V závislosti od konkrétneho odboru boli do týchto funkcií menovaní ľudia, ktorí spĺňali kritéria po odbornej i etickej stránke. Pod pojmom etických kritérií myslíme lojalitu voči spoločnosti ako takej. Zobraziť celé »

Tagy: ,

Majstri nižšieho rádu
Dostávame sa k Majstrom nižšieho rádu, avšak musíme ešte podotknúť, že stupeň Majster nižšieho rádu sa už nepoužíval v súvislosti s označením nejakého ďalšieho vedomostného pokroku vo zvolenom odbore. Už titul Majster znamenal, že človek perfektne ovláda svoj odbor a vzdeláva v tomto smere nových členov. Zobraziť celé »

Tagy: ,

Keď sa stal Majstrom a postúpil na náš pomyselný štvrtý stupeň, teoreticky by sa vraj mohol vrhnúť na výučbu svojich mladších kolegov a v dnešnej dobe by som to prirovnal k tomu, že sa stal doktorandom na vysokej škole. Avšak musím povedať, že tomu tak nebolo. Zobraziť celé »

Tagy: ,

Žiak prvého stupňa
Začnime teda zdola – dnes máme prvý stupeň Žiak prvého stupňa. V tomto období na takomto poste pôsobil človek, ktorý bol spoločnosťou dávno preverený a bolo preňho dôležité sa hlavne učiť v rámci svojho vybraného zamerania. Zobraziť celé »

Tagy: ,