Vážení návštevníci, spoločenstvo Selekcia sa aj v tomto roku rozhodlo otvoriť svoje brány ľuďom, ktorí hľadajú skutočnú magickú prax, ktorá sa odovzdáva z pokolenia na pokolenie.

Zobraziť celý príspevok »

My hľadáme budúcich reálnych mágov, nie manekýnov na maškarný ples. Treba si uvedomiť, že skutočne „imidž je vám nanič“, teda imidž mága ovešaného od hlavy po päty magickými znakmi a lebkami, je zbytočný. Ak niečo viete, treba prísť a dokázať to reálnymi skutkami, nie len slovami samochvály. Ak budete len rozprávať, čo všetko viete a kde kto vás volá a kam a načo, a pritom je to len váš vlastný sebaklam… Môže sa vám potom pritrafiť to, čo som raz zažil s Ašaratom. Stretli sme človeka, ktorý mu hovoril, čo všetko on už dokázal a aký je známy, pre koho každého už čo riešil. Ašarat ho celý čas počúval bez prerušenia a keď dotyčný skončil, spýtal sa Ašarata, či teda o ňom už počul. Ašarat zareagoval ako obvykle svojsky: „Áno, počul som už o tebe veľa, síce zatiaľ len od teba, ale počul som.“

Zobraziť celý príspevok »
24
May

Oznam o vymenovaní

   Autor: Asarat   v oznam, Oznamy

Oznamujem, že ku dňu 18. Mája 2024 som vymenoval,
Majsterku Spoločenstva Selekcia Lulith, do funkcie
Majster Ceremoniár.NVK. Ašarat

Dňa 18.05.2024 sa uskutočnilo 29. výročné stretnutie spoločenstva Selekcia a 150. výročie spoločenstva Anách.

Prvým bodom programu boli skúšky Majstrov, ktoré začali ráno o 09:00 hod. Ako prvá sa dostavila na skúšky členka spoločenstva Selekcia Freya a ako druhá členka spoločenstva Selekcia Lulith. Obe členky zvládli odpovedať na vylosované otázky a obhájili svoje Majstrovské práce.

Následne bola skúška prerušená, aby sa priestory Centrály spoločenstva Selekcia mohli upraviť a pripraviť na ďalší program.

Zobraziť celý príspevok »
18
May

Oznam

   Autor: Asarat   v oznam, Oznamy

Dňa 18.05.2024 Veľkňaz Ašarat povýšil
Majsterku spoločenstva Selekcia Anat na hierarchický stupeň
5 – Majster Nižšieho Rádu.
Zasvätenie vykonal Veľkňaz Ašarat.

Uvedené sa stalo v súlade so zákonmi Spoločenstva Selekcia.Dňa 18.05.2024 Veľkňaz Ašarat povýšil
Majstra spoločenstva Selekcia Regulus na hierarchický stupeň
5 – Majster Nižšieho Rádu.
Zasvätenie vykonal Veľkňaz Ašarat.

Uvedené sa stalo v súlade so zákonmi Spoločenstva Selekcia.Dňa 18.05.2024 Veľkňaz Ašarat povýšil
Majstra spoločenstva Selekcia Cháron na hierarchický stupeň
5 – Majster Nižšieho Rádu.
Zasvätenie vykonal Veľkňaz Ašarat.

Uvedené sa stalo v súlade so zákonmi Spoločenstva Selekcia.

18
May

Oznam

   Autor: Vhiolynta   v oznam, Oznamy

Dňa 13.04.2024 sa uskutočnili skúšky člena Oriona zo Spoločenstva Selekcia na
Hierarchický stupeň 3 – Čakateľ na majstra.

Na základe úspešne zložených skúšok povyšujem člena spoločenstva
Oriona na Hierarchický stupeň 3– Čakateľ na majstra – s účinnosťou odo dňa 18.05.2024

VM. Vhiolynta

18
May

Oznam

   Autor: Vhiolynta   v oznam, Oznamy

Dňa 18.05.2024 sa uskutočnili skúšky Čakateľky na majstra Lulith zo Spoločenstva Selekcia na
Hierarchický stupeň 4 – Majster.

Na základe úspešne zložených skúšok povyšujem Čakateľku na majstra Lulith
na

Hierarchický stupeň 4 – Majster.

Zasvätenie vykonala Veľmajsterka Vhiolynta.

VM. Vhiolynta

18
May

Oznam

   Autor: Asarat   v oznam, Oznamy

Najvyšší Veľkňaz spoločenstva Selekcia Ašarat

týmto udeľujem

Veľmajsterke spoločenstva Selekcia

Vhiolynta

hierarchický stupeň

Kňaz I. stupňa


Najvyšší Veľkňaz Ašarat týmto súčasne dáva Kňažnej Vhiolynte právo zasväcovať Majstrov spoločenstva Selekcia na hierarchický stupeň Veľmajster.

Ďalej má Kňažná Vhiolynta právo povyšovať hierarchické stupne podľa zákona o hierarchických stupňoch.

18.05.2024
NVK Ašarat

18
May

Oznam

   Autor: Vhiolynta   v oznam, Oznamy

Dňa 18.05.2024 sa uskutočnili skúšky Čakateľky na majstra Freyi zo Spoločenstva Selekcia na
Hierarchický stupeň 4 – Majster.

Na základe úspešne zložených skúšok povyšujem Čakateľku na majstra Freyu
na

Hierarchický stupeň 4 – Majster.


Zasvätenie vykonala Veľmajsterka Vhiolynta.

VM. Vhiolynta