Archív pre kategóriu ‘Ezoterika’

Táto kapitola z majstrovskej práce “Emócie a prepínanie” sa začína venovať technike prepínania v rovine bežný fyzický život vs. mágia.

Zobraziť celé »

Pozrime sa teraz na potrebu a využitie prepínania v rovine „civilu“. Hlavným zmyslom prepínania vo fyzickom živote je naučiť sa byť prítomný naplno tu a teraz – nemali by sme sa zbytočne zaťažovať vecami nepodstatnými pre danú chvíľu.

Zobraziť celé »

Dnešným príspevkom sa dostávame do druhej časti práce “Emócie a prepínanie”. Postupne budú uverejňované články (kapitoly z tejto práce), venované technike zvanej Prepínanie, ktorá súvisí aj s emóciami a ponúka ešte niečo navyše. Technika prepínania je jeden zo základov, na ktorých stojí praktická mágia.

Zobraziť celé »

V poslednej časti zo série článkov na tému emócie sa bližšie pozrieme, ako môžeme vnímať a ako spracovávať nasledovné konkrétne emócie:
– emócia viny
– preťaženie
– frustrácia
– letargia vs. životná vášeň.

Na konci príspevku si ešte pripomenieme spojitosť emócií a mágie.

Zobraziť celé »

Po dlhšej prestávke je tu 6. časť z práce “Emócie a prepínanie”. V tejto časti sa budeme venovať emóciám:
– osamelosť,
– strach,
– bezmocnosť, pocit neschopnosti a zlyhania.

Zobraziť celé »

V piatej časti série článkov na tému emócie pokračujeme konkrétnymi príkladmi. Priblížime si zopár konkrétnych typov emócií, možných uhlov pohľadu na ne a spôsobov, ako si ich je možné v sebe “sprocesovať”.

Zobraziť celé »

Táto aj nasledovné časti budú možno trochu vzdialené od pravej mágie -venujeme sa v nich prežívaniu čisto v úrovni obyčajného človiečika. Predsa som však tieto témy do práce zahrnula a považujem ich za dôležité.

Zobraziť celé »