Archív pre kategóriu ‘Oznamy’

Milí kolegovia,

dňa 04.05.2019 sa konalo už tradičné stretnutie našich členov pri príležitosti výročia založenia Spoločenstva Selekcia a pri príležitosti 145 výročia založenia Spoločenstva Anách.
Chcem sa touto formou ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a hladkom priebehu organizácie, ako aj všetkým, ktorí si našli čas a prišli sa po dlhšom čase stretnúť s našimi kolegami.

Zobraziť celé »

Rozhodnutie o povýšení

Na základe osobného rozhodnutia a na základe práva vyplývajúceho zo zákonov Spoločenstva Selekcia sa rozhodli VVK Tara a NVK Ašarat povýšiť člena spoločenstva Selekcia

Kňaza Aschera
na hierarchický stupeň 9 –
Veľkňaz

s účinnosťou od dňa 04.05.2019, kedy bude prevedené zasvätenie prináležiace hierarchickému stupňu Veľkňaz.

Zasvätenie prevedie NVK Ašarat dňa 04.05. 2019

04.04.2019

Kolegyne, kolegovia,

výročné stretnutie Spoločenstva Selekcia sa bude konať 04.05.2019.
Výučbové skupiny – Fénix, Lux a Zeon sa stretnú ráno 08:15 hod. v centrále Spoločenstva Selekcia.

2
Jan

Oznamy

   Odoslal: Selekcia

Na základe Všeobecných zákonov Spoločenstva Selekcia podľa §6, 
týmto menujem Vedúcich Veľmajstrov jednotlivých sekcií pre kalendárny rok 2019 a to nasledovne:

Sekcia Atlas – Veľmajsterka Rúth

Sekcia Chrám Búrok – Veľkňaz Anubis

Sekcia Hrad – Veľkňaz Anubis

VVK Tara


S účinnosťou od 01.01.2019

  1. Sa výučbové skupiny Pentagram a Zeon zlučujú do jednej skupiny pre výučbu stupňov HS3 pod názvom Zeon.
  2. Sa v sekcii Chrám Búrok opätovne otvára výučbová skupina Fénix pre výučbu stupňov HS4 – Majster.

VK Anubis (VVM CHB)


S účinnosťou od 01.01.2019

  1. Dávam súhlas, aby MnR Maat nepokračovala v skupinovej výučbe v Chráme Búrok a mala ďalej štatút osobného žiaka podľa Zákona o osobných učiteľoch, §9. písm. b)
     
  2. Minimálna výška členských príspevkov daná zákonom Všeobecné zákony Spoločenstva Selekcia §5. č.4 písm. b) sa týmto minimálna výška mesačného príspevku mení na 22 EUR.

NVK Ašarat      

26
Dec

Limitovaný prístup: Oznam

   Odoslal: Selekcia Tagy:

Vami požadovaný obsah je chránený.

Nemáte oprávnenia k prístupu.

Vami požadovaný obsah je chránený.

Nemáte oprávnenia k prístupu.

V časti Publikácie boli upravené prístupové práva. Majstrovské a vyššie práce sú odteraz dostupné na základe hierarchického stupňa používateľa.

                                                                                                                                                   Sršni