Archív pre kategóriu ‘Oznamy’

2
Jan

Oznamy

   Odoslal: Selekcia

Na základe Všeobecných zákonov Spoločenstva Selekcia podľa §6, 
týmto menujem Vedúcich Veľmajstrov jednotlivých sekcií pre kalendárny rok 2019 a to nasledovne:

Sekcia Atlas – Veľmajsterka Rúth

Sekcia Chrám Búrok – Veľkňaz Anubis

Sekcia Hrad – Veľkňaz Anubis

VVK Tara


S účinnosťou od 01.01.2019

  1. Sa výučbové skupiny Pentagram a Zeon zlučujú do jednej skupiny pre výučbu stupňov HS3 pod názvom Zeon.
  2. Sa v sekcii Chrám Búrok opätovne otvára výučbová skupina Fénix pre výučbu stupňov HS4 – Majster.

VK Anubis (VVM CHB)


S účinnosťou od 01.01.2019

  1. Dávam súhlas, aby MnR Maat nepokračovala v skupinovej výučbe v Chráme Búrok a mala ďalej štatút osobného žiaka podľa Zákona o osobných učiteľoch, §9. písm. b)
     
  2. Minimálna výška členských príspevkov daná zákonom Všeobecné zákony Spoločenstva Selekcia §5. č.4 písm. b) sa týmto minimálna výška mesačného príspevku mení na 22 EUR.

NVK Ašarat      

26
Dec

Limitovaný prístup: Oznam

   Odoslal: Selekcia Tagy:

Vami požadovaný obsah je chránený.

Nemáte oprávnenia k prístupu.

Vami požadovaný obsah je chránený.

Nemáte oprávnenia k prístupu.

V časti Publikácie boli upravené prístupové práva. Majstrovské a vyššie práce sú odteraz dostupné na základe hierarchického stupňa používateľa.

                                                                                                                                                   Sršni

20
Nov

Oznam

   Odoslal: Selekcia

Dňa 17.11.2018 sa uskutočnili skúšky členov Spoločenstva Selekcia zo skupiny Pentagram na
Hierarchický stupeň 3 – Čakateľ na Majstra.
Zobraziť celé »

Vami požadovaný obsah je chránený.

Nemáte oprávnenia k prístupu.

13
Sep

Limitovaný prístup: Oznam

   Odoslal: Asarat

Vami požadovaný obsah je chránený.

Nemáte oprávnenia k prístupu.