Archív pre kategóriu ‘Oznamy’

4
Apr

Oznam

   Odoslal: Asarat

1. Oznamujeme kolegom, že 29 výročné stretnutie spoločenstva Selekcie sa uskutoční 18.05.2024 v Centrále spoločenstva.

2. Vážení kolegovia, nakoľko sa blíži ďalšie výročie založenia nášho spoločenstva, opäť je tu príležitosť oceniť prácu a prínos jednotlivých členov.

Je tu pre celú členskú základňu možnosť navrhnúť ocenenie pre kolegov na akomkoľvek HS, ktorí podľa Vás v uplynulom roku prispeli svojou činnosťou k rozvoju spoločenstva alebo pomohli inému členovi spoločenstva a ktorých prínos si vážite. A vy osobne by ste chceli touto formou oceniť ich prínos a prácu.

Návrhy so stručným odôvodnením môžete zasielať mailom na adresu – do 30.04.2024

22
Jan

Oznam

   Odoslal: Selekcia

Výučba vo Februári sa uskutoční v dňoch: 10 a 11.2.2024

Vyučujúci. HS1- HS3 VM. Vhiolynta

HS4 – HS5 VK. Ašarat

21
Jan

OZNAM

   Odoslal: Vhiolynta

Dňa 21.01.2024 Veľmajsterka Vhiolynta odovzdala zasvätenie
členom spoločenstva Selekcia:
Majstrovi Znachorovi, čakateľke na Majstra Lulith a členovi spoločenstva HS2 Orionovi

3.stupeň Reiki – Majster Reiki v odbore Liečiteľstvo.

Zasvätenie vykonala Veľmajsterka Vhiolynta.

Uvedené sa stalo v súlade so zákonmi Spoločenstva Selekcia.

Na základe Všeobecných zákonov Spoločenstva Selekcia (§5 Sekcie) týmto potvrdzujem aktuálnych Vedúcich Veľmajstrov jednotlivých sekcií v ich funkciách pre kalendárny rok 2024, a to nasledovne:

Sekcia Atlas – Veľmajsterka Rúth

Sekcia Chrám Búrok – Veľkňaz Anubis

Sekcia Hrad – Veľmajsterka Vhiolynta


Uvedené sa stalo na základe môjho rozhodnutia v súlade so zákonmi Spoločenstva Selekcia.

VVK Tara

31
Dec

PF: 2024

   Odoslal: Selekcia

Kolegyne, kolegovia, priatelia prajeme vám úspešný nový rok 2024. Študentom prajeme, aby sa vám darilo vo výučbe, praktizujúcim kolegom veľa úspešných magických zákrokov po celý rok 2024.

Tara a Ašarat

11
Dec

Oznam

   Odoslal: Selekcia

Dňa 09.12.2023 sa uskutočnili skúšky člena Oriona zo Spoločenstva Selekcia na
Hierarchický stupeň 2.

Na danom základe povýšila Veľmajsterka Vhiolynta člena Oriona na HS2.

16
Nov

Oznam

   Odoslal: Selekcia

Dňa 13.11.2023 Veľmajsterka Vhiolynta odovzdala zasvätenie
členovi spoločenstva Selekcia Orion


1.stupeň reiki v odbore Liečiteľstvo.

Zasvätenie vykonala Veľmajsterka Vhiolynta.

Uvedené sa stalo v súlade so zákonmi Spoločenstva Selekcia.