Archív pre kategóriu ‘Oznamy’

6
Jun

Oznam

   Odoslal: Vhiolynta

Oznamujem, že ku dňu 20. mája 2023 som vymenovala,
Majstra Spoloče
nstva Selekcia Znachora, do funkcie osobný asistent.


VM. Vhiolynta

22
May

Oznam

   Odoslal: Selekcia

Dňa 20.05.2023 sa uskutočnilo 28 výročné stretnutie spoločenstva Selekcia.
Stretnutie začalo ústnymi skúškami Znachora nasledovala obhajoba Majstrovskej práce a skúška kalichom. Znachor všetko zvládol.

Zobraziť celé »
20
May

Oznam

   Odoslal: Asarat

Oznamujem, že ku dňu 20. Mája 2023 som vymenoval,
Majstra Spoločenstva Selekcia Znachor, do funkcie
Majster Ceremoniár.

NVK. Ašarat

20
May

Oznam

   Odoslal: Selekcia

Dňa 20.05.2023 sa uskutočnili skúšky Čakateľa na majstra Znachora zo Spoločenstva Selekcia na
Hierarchický stupeň 4 – Majster.


Na základe úspešne zložených skúšok povyšujem Čakateľa na majstra Znachora
na

Hierarchický stupeň 4 – Majster.VK. Ašarat20
May

Oznam

   Odoslal: Asarat

Najvyšší Veľkňaz spoločenstva Selekcia

týmto udeľujem


Majsterke Vyššieho Rádu spoločenstva Selekcia


Vhiolynta


hierarchický stupeň


Veľmajster spoločenstva Selekcia


Najvyšší Veľkňaz Ašarat týmto súčasne dáva Veľmajsterke Vhiolynte právo zasväcovať Majstrov spoločenstva Selekcia na hierarchický stupeň Majster Vyššieho Rádu.

Ďalej má Veľmajsterka Vhiolynta právo povyšovať hierarchické stupne podľa zákona o hierarchických stupňoch.

20.05.2023
NVK Ašarat

20
May

Oznam

   Odoslal: Selekcia

Oznamujem, že ku dňu 20. Mája 2023 som vymenoval,
Veľmajsterku Spoločenstva Selekcia Vhiolyntu, do funkcie
Vedúci Veľmajster Skupiny Špeciálneho Určenia – Nuntios.

Uvedené sa stalo na základe môjho rozhodnutia a v súlade so všeobecnými zákonmi Spoločenstva Selekcia §6 ods.2.


NVK Ašarat

4
May

Oznam

   Odoslal: Selekcia

Oznamujeme kolegom, že 28 výročné stretnutie spoločenstva Selekcie sa uskutoční 20.05.2023 v Centrále spoločenstva.