Archív pre kategóriu ‘Oznamy’

Vami požadovaný obsah je chránený.

Nemáte oprávnenia k prístupu.

8
Dec

Oznam

   Odoslal: Selekcia

Rozhodnutie o povýšení

Na základe osobného rozhodnutia a na základe práva vyplývajúceho zo zákonov Spoločenstva Selekcia sa rozhodol NVK Ašarat povýšiť členku spoločenstva Selekcia

Vhiolynta
na hierarchický stupeň 3 – Čakateľ na majstra

s účinnosťou od dňa 08.12.2019.

08.12.2019

Vami požadovaný obsah je chránený.

Nemáte oprávnenia k prístupu.

Vami požadovaný obsah je chránený.

Nemáte oprávnenia k prístupu.

Vami požadovaný obsah je chránený.

Nemáte oprávnenia k prístupu.

Vami požadovaný obsah je chránený.

Nemáte oprávnenia k prístupu.

Vami požadovaný obsah je chránený.

Nemáte oprávnenia k prístupu.