18
May

Oznam

   Autor: Asarat   v oznam, Oznamy

Najvyšší Veľkňaz spoločenstva Selekcia Ašarat

týmto udeľujem

Veľmajsterke spoločenstva Selekcia

Vhiolynta

hierarchický stupeň

Kňaz I. stupňa


Najvyšší Veľkňaz Ašarat týmto súčasne dáva Kňažnej Vhiolynte právo zasväcovať Majstrov spoločenstva Selekcia na hierarchický stupeň Veľmajster.

Ďalej má Kňažná Vhiolynta právo povyšovať hierarchické stupne podľa zákona o hierarchických stupňoch.

18.05.2024
NVK Ašarat

18
May

Oznam

   Autor: Vhiolynta   v oznam, Oznamy

Dňa 18.05.2024 sa uskutočnili skúšky Čakateľky na majstra Freyi zo Spoločenstva Selekcia na
Hierarchický stupeň 4 – Majster.

Na základe úspešne zložených skúšok povyšujem Čakateľku na majstra Freyu
na

Hierarchický stupeň 4 – Majster.


Zasvätenie vykonala Veľmajsterka Vhiolynta.

VM. Vhiolynta

Keď riešim nejakú situáciu pre seba či niekoho iného, vždy si uvedomujem, že v podstate žiadna runa sa nedá obsiahnuť všeobecne. Každá runa je skôr kľúčom, ktorý otvára poznania a miesta človeka v ňom.
Runy tvoria samostatný a úplný systém. Môžu byť použité aj ako doplnenie určitých rituálov.
Pochopila som, že keď sa chcem priblížiť k tak starej magickej náuke, nemôžem hneď používať sily s ktorými pracovali naši prapredkovia. Energetické prepojenia sú tu a my ich nebudeme môcť zrušiť, ale môžeme vytvoriť nové a silnejšie. Spôsob, ktorý si zvolíme pre praktikovanie runovej mágie pomáha koncentrovať silu, teda pre každého je to fakticky vlastná forma osobnej upravenej mágie a funguje práve pre neho. V mágii platí to isté ako v ktorejkoľvek oblasti života – prax robí majstra. Preto dosiahnuté výsledky následne preukážu účinnosť, alebo neúčinnosť zvoleného postupu.

Zobraziť celý príspevok »
6
May

Oheň

   Autor: Cháron   v Nezaradené, Príbehy, Výuka

O živle, ktorý je prvým na pomyselnom zozname, a často stavaný na prvé miesto. Svojou silou, nevyspytateľnosťou a zložitosťou. Hovorí sa, že oheň je dobrý sluha ale zlý pán. Čo ho vystihuje, lepšie než čo iné.

Zobraziť celý príspevok »
22
Apr

Živly

   Autor: Cháron   v Nezaradené

Pripravil som si pre vás, sériu článkov o živloch a ich vplyve na náš život. Je to môj pohľad, možno trochu netradičný ale ako nás vždy Ašarat učil. Idem aj ja vo výskume vždy vlastnou cestou.

Zobraziť celý príspevok »
4
Apr

Oznam

   Autor: Asarat   v oznam, Oznamy

1. Oznamujeme kolegom, že 29 výročné stretnutie spoločenstva Selekcie sa uskutoční 18.05.2024 v Centrále spoločenstva.

2. Vážení kolegovia, nakoľko sa blíži ďalšie výročie založenia nášho spoločenstva, opäť je tu príležitosť oceniť prácu a prínos jednotlivých členov.

Je tu pre celú členskú základňu možnosť navrhnúť ocenenie pre kolegov na akomkoľvek HS, ktorí podľa Vás v uplynulom roku prispeli svojou činnosťou k rozvoju spoločenstva alebo pomohli inému členovi spoločenstva a ktorých prínos si vážite. A vy osobne by ste chceli touto formou oceniť ich prínos a prácu.

Návrhy so stručným odôvodnením môžete zasielať mailom na adresu – do 30.04.2024

2
Apr

Sila Slova – úvaha

   Autor: Vhiolynta   v Nezaradené

Tak často opakovaná téma, no napriek tomu sa nám stane, že na to zabudneme.
Pri komunikácii, meditácii, či magickej práci „nabíjame“ určitou energetikou každé slovo – presvedčivosťou, emóciami – hnevom, radosťou; a aj bezvýznamná veta vyslovená napríklad agresívnym tónom môže viesť k mnohým nedorozumeniam.
Umenie načúvať, to znamená utíšiť (stíšiť, či umlčať) vlastné ego a lepšie rozumieť tomu, kto k nám hovorí. Vyhneme sa tak prepočutiu, zlému pochopeniu, nebudeme toľko lipnúť na forme na úkor obsahu, a ani nebudeme v každom slove či vete hľadať ich možný skrytý význam.

Zobraziť celý príspevok »