6
May

Neplánovaný tréning

   Autor: Znachor   v Postrehy, Príbehy

Niekedy sa nám naskytne príležitosť troška si potrénovať aj keď sme to práve nemali v pláne, ja takéto príležitosti celkom rád využívam.

Zobraziť celý príspevok »
4
May

Oznam

   Autor: Selekcia   v oznam, Oznamy

Oznamujeme kolegom, že 28 výročné stretnutie spoločenstva Selekcie sa uskutoční 20.05.2023 v Centrále spoločenstva.

Interný predpis č.3 – zaoberajúci sa právomocou učiť – rozdelenie podľa hierarchických stupňov

Interný predpis Č.3 stanovuje ktorý hierarchický stupeň má právo posúvať učenie a v akom rozsahu pre kolegov, ktorý na akomkoľvek HS –(hierarchickom stupni) podstupujú výučbu na rozšírenie svojej kvalifikácie.
Tento interný predpis nebráni tomu, aby autor akejkoľvek práce mohol sám učiť svoju majstrovskú prácu nech je na akomkoľvek stupni, ak sa nájde individuálny záujemca o učenie z autorskej práce ktoréhokoľvek majstra na akomkoľvek HS, ak je aktívne v Spoločenstve Selekcia.
Na uvedené sa stanovuje výnimka pri autorských prácach a každý môže svoju autorskú prácu učiť na požiadanie od iného člena Spoločenstva Selekcia. (Autor učí svoju prácu adekvátne prislúchajúcemu HS. Nemôže učiť niekoho na HS2 prácu určenú pre HS4.)

Participovať na všeobecnej výučbe môže každý od HS4 nasledovne.

HS4- Majster – má oprávnenie učiť hierarchické stupne HS1 a HS2.

HS5 Majster nižšieho rádu – má oprávnenie učiť hierarchické stupne HS3 – HS4

HS6 Majster vyššieho rádu – má oprávnenie učiť hierarchické stupne HS5

HS7 Veľmajster – má oprávnenie učiť hierarchické stupne HS6

HS8 Kňaz a HS9 Veľkňaz – môžu podľa zákona o hierarchických stupňoch učiť akékoľvek hierarchické stupne.

Poznámka :
Pri HS4 Majster je potrebné, aby pri výučbe bol ako prísediaci niekto od HS5 a vyššie a ten je dohliadajúci na kvalitu výučby a zodpovedá, aby od učená téma bola správne od prezentovaná.

Interný predpis nadobúda platnosť od 01.05.2023


NVK. Ašarat
V.R.

24
Apr

Dnešný tréning.

   Autor: Znachor   v Ezoterika, Mágia, Postrehy, Výuka

Milí priatelia, dnes som sa znova ocitol v historickom centre nášho hlavného mesta, tak som túto príležitosť využil na krátky tréning v preciťovaní energetík sakrálnych stavieb, a keďže sa už chcem v tomto posunúť ďalej, dal som si za cieľ rozlíšiť energetiky jednotlivých častí priestoru. Konkrétne som chcel skúsiť, či dokážem rozlíšiť vyžarovanie krypty, ktorá je pod kostolom – Kostol Zvestovania Pána a kláštor menších bratov františkánov, ľudovo nazývaný Františkánsky kostol, od celkového vyžarovania priestoru kostola.

Zobraziť celý príspevok »
16
Apr

Oznam

   Autor: Selekcia   v oznam, Oznamy

Oznamujeme kolegom od stupňa HS4 a vyššie, že v časti – Publikácie HS4 – je už k dispozícii práca MVR. Vhiolynty pod názvom – Runová mágia.

Aby ste sa do publikácií dostali musíte byť prihlásení.

15
Apr

Oznam – Rozhodnutie

   Autor: Selekcia   v oznam, Oznamy

Najvyšší Veľkňaz Ašarat pri príležitosti stoštyridsiateho deviateho výročia založenia spoločenstva ANÁCH rozhodol:


Odo dňa 15.04.2023 sa členmi spoločenstva ANÁCH stávajú automaticky všetci členovia spoločenstva Selekcia na hierarchickom stupni Veľmajster a Kňaz.

Selekcia NVK Ašarat dňa 15.04.2023
______________________________________________________________________________________________________

Poznámka pod čiarou.
Do tohto dňa boli členmi spoločenstva len Veľkňazi spoločenstva Selekcia.


Raz nám naša vtedajšia učiteľka MNR. Maat po návrate z tréningu v kaštieli odporučila, aby sme si aj doma, v mieste bydliska, našli svoje vlastné tréningové miesto, alebo miesta, kde môžeme trénovať, precvičovať, napríklad preciťovanie energetík aj mimo času stretnutia skupiny. Vtedy som to nejak nechápal, čo, kde, ako?…

Zobraziť celý príspevok »