Príspevky označené ako ‘energie’

V kapitole o histórii geopatogénnych zón som spomenul, ako v starom Ríme zisťovali prítomnosť zón pomocou zvierat, ktoré potom usmrtili a skúmali ich pečene. Zóny rovnako pôsobia aj na naše telá, pričom najviac počas spánku, keď sme vo vodorovnej polohe a nehýbeme sa z miesta. Náš ochranný energetický obal – aura nám poskytuje istú ochranu pred vplyvom zóny, avšak keď sme slabí, chorí, sužujeme sa, naša aura je tenká, oslabená. Zóna vytvára okolo nás “pneumatiku” a stláča hranicu aury blízko k telu, viď obrázok vpravo. Keď ležíme v zóne dlhodobo, ochranná vrstva aury sa čoraz viac zmenšuje, až sa napokon prederaví a zóna môže pôsobiť priamo na naše orgány. Zapríčiňuje ich energetické podvýživenie a túto energetickú nedostatočnosť potom vnímame v počiatku ako oslabenie orgánu, neskôr ako akútnu chorobu a na záver chronickú chorobu.

Zobraziť celé »

Tagy: , ,

Milí kolegovia aj návštevníci blogov, v nasledujúcej sérii článkov budem zverejňovať kúsky z pripravovanej majstrovskej práce: EMÓCIE A PREPÍNANIE.

Zobraziť celé »

Tagy: , , ,

5
Jan

Živé energie

   Odoslal: Anubis    v Mágia, Postrehy

Niekedy ľudia riešia otázku, že chcú na tomto svete ostať dlhšie. Niektoré bytosti sa dokážu obnovovať, ale možnosti ľudí sú obmedzené, preto treba hľadať iný spôsob. Aj keď mi je smrť blízka ako vlastná krstná mať, predsa rovnako lákavý je aj život. Zobraziť celé »

Tagy: , , , ,

26
Jan

Svety a bytosti v priestore

   Odoslal: Tara    v Mágia

Na to, aby sme sa mohli posunúť vo svojom skúmaní priestoru a energií v ňom o krok ďalej, je dobré mať už vopred pochopené a zaužívané určité pojmy a súvislosti, aby sme si svoje vnemy vedeli správne interpretovať a vzájomne pospájať do zmysluplného celku. Na jednej strane vždy tvrdím, že teoretické znalosti sú nám bez zažitia reálnej praxe v podstate nanič – ak teda nepočítame možnosť tváriť sa a znieť dôležito aj bez vlastných skúseností. Na druhej strane však nie je nevyhnutné, aby sme zakaždým vymýšľali koleso a objavovali Ameriku, ak tieto svety už pred nami niekto roky skúmal a zhrnul svoje poznatky do pochopiteľnej formy.

Zobraziť celé »

Tagy: , , , , , , ,

Pri identifikácii vnemov, ktoré chceme skúmať, je samozrejme potrebná aj určitá mozgová aktivita a logické úvahy o prejavoch a pôsobení jednotlivých síl. Problém však nastáva v jednom bode – „myšlienkové pochody“ síl a svetov, s ktorými sa tu stretávame, často ani zďaleka nekorešpondujú s našimi úvahami a aj keď nám môže určité odôvodnenie vnímaného deja znieť dokonale logicky, často nás dodatočne skúsenejší kolega alebo učiteľ veľmi rýchlo vyvedie z omylu. Prejavy síl a svetov, ktoré vnímame a snažíme sa im pripísať určité logické súvislosti a nadväznosti, môžu mať v skutočnosti príčinu niekde úplne inde a aj záver, ktorý si na základe svojej úvahy urobíme, môže byť od reality veľmi vzdialený.

Zobraziť celé »

Tagy: , , , , , ,

6
Sep

Preciťovanie energií v priestore

   Odoslal: Tara    v Mágia, Výuka

Prvým momentom, ktorý musíme pri preciťovaní energií v priestore zvládnuť, je určitá forma zvítania sa s priestorom. Toto je potrebné dôkladne si natrénovať, aby spätná väzba, ktorú z navštevovaného priestoru dostaneme, bola neomylná a presná, pretože len vtedy sa stane náš vnútorný pocit skutočným kompasom, ktorý nás môže mnohokrát zachrániť pred zbytočnými nepríjemnosťami. Pocit, ktorý si týmto tréningom v sebe vycvičíme, sa nám môže zísť aj v bežnom živote. Je to tréning svojej vlastnej intuície a vnútorného hlasu, ktorý vo víre udalostí každého dňa často zabúdame počúvať.

Zobraziť celé »

Tagy: , , , , , , , ,

3
Apr

Práca s energiami

   Odoslal: Armen    v Ezoterika, Výuka

Dobrým signálom, že skutočne vieme pracovať s energiami je, keď si pomyslíme na niečo, čo chceme s energiami robiť a automaticky nám začne z rúk prúdiť energia.

Zobraziť celé »

Tagy: , , ,