Príspevky označené ako ‘tradičná čínska medicína’

Teória čínskej medicíny sa zaoberá hlavne činnosťou tzv. základného kozmického zákona, ktorý sa v jednej zo svojich mnohých podôb môže prejaviť ako zdravie či choroba človeka. Základnými pojmami teórie TČM sú Jin, Jang a Čchi a od nich vedie cesta k pojmu Tao.

Taoisti tvrdia, že vysvetliť význam slova Tao je prakticky nemožné. Lao-C’ povedal, že Tao, o ktorom sa dá hovoriť, nie je to večné Tao. Večné Tao totiž leží niekde za hranicami rozumového chápania bežného človeka. Dalo by povedať, že je to pôvod všetkého bytia. Je to nediferencovaný, jednoliaty celok a tvorí jednotu všetkých vecí a rovnako aj jednotu vesmíru. Z tejto jednotnosti sa vynárajú dve základné zložky energie Čchi – Jin a Jang.

Zobraziť celé »

Tagy: , , , ,

Čínska medicína je u nás zatiaľ známa predovšetkým svojimi liečebnými metódami, ako napríklad akupresúra, fytoterapia, bankovanie alebo masáže. Všetky tieto spôsoby liečenia sú však len malou čiastkou rozsiahleho celku a sú založené na dokonalom poznaní jednotlivých častí ľudského tela a ich vzájomnej prepojenosti. Pre filozofiu starej Číny je typické myslenie v súvislostiach – „všetko súvisí so všetkým“. Aby sme mohli správne určiť príčinu choroby alebo navrhnúť spôsob liečby, musíme okrem priamych fyziologických prejavov brať do úvahy aj prostredie, v ktorom sa človek nachádza a mnohé ďalšie aspekty ktoré naňho vplývajú (napr. emočné rozpoloženie). Ak chceme všetky tieto zistenia správne zaradiť a pomocou nich sa dostať ku konkrétnym záverom, nevyhnutná je práve znalosť teórie Čínskej medicíny.

Zobraziť celé »

Tagy: , ,