30
Jul

Vytváranie magických znakov

   Odoslal Maat a zaradil do Mágia, Okultizmus, Výuka

(Úryvok z práce “Magické znaky”)

Je možné len ťažko stanoviť nejaký presný bodový postup pre vytváranie potrebného magického znaku od úplného základu, takpovediac „od nuly“ či od prvej čiarky. Môžeme už ale vychádzať zo skutočnosti, že ich je určitý počet vytvorený.

Voľba konkrétneho magického znaku musí byť ako inak – správna, znak musíme zvoliť príhodne k účelu, ktorý chceme aby plnil. V zásade by nám mohlo napadnúť, že v podstate akákoľvek „čmáranina“ môže fungovať ako účinný ochranný znak, za predpokladu, že ju oživíme patričnou dávkou sily, ale opak je pravdou. Týmto krokom síce dosiahneme „niečo“ čo možno považovať za energeticky nabitý výtvor, ale nepriblížime sa k účelovosti a princípu fungovania magického znaku. Testovala som použiteľnosť rôznych „náhodných čmáraníc“, ale bez želaného a požadovaného efektu. Jediné čo týmito pokusmi dosiahneme je to, že nás to pri testovaní vyčerpá (resp. vysilíme sa tým sami).

Proces vytvárania magického znaku, zvyknem nazývať „rozprestieranie“, pretože spôsob, ktorým so znakom pracujeme, skutočne pripomína  jeho akési rozprestretie v priestore. Je možné, že zo začiatku nás pri práci bude mýliť určitá transformácia či konverzia znaku z dvojrozmerného na trojrozmerný – predstavme si totiž, že najskôr znak uvidíme kdesi nakreslený na papieri či na zemi a chceme ho dostať do trojrozmernej formy (napríklad ho rozprestrieť cez celú miestnosť, ktorú sme si na to určili). Tu môže dôjsť k určitým lapsusom, ktoré adeptovi mágie, pokúšajúcemu sa vytvoriť na tomto poli svoje prvotiny, skomplikujú zdarnú prácu. Pravdepodobne v tomto momente očakáva čitateľ nejakú radu, predostrenie konkrétneho postupu a podobne. Poviem však – vytvorte magický znak akokoľvek je vášmu vnútru prirodzené a blízke. Nelimitujte sa mojimi technikami rozprestierania znakov v priestore, tie nech vám slúžia iba ako inšpirácia, ukážka možností práce s nimi.

Jednou z možností je vnútorne sa naladiť na znak  (pochopiť jeho podstatu a „uchopiť“ ho svojím vnútrom) a pomocou vizualizácie silu a podstatu magického znaku koncentrovať do jedného pomyselného bodu v priestore (ak sme v miestnosti, berme napr. jej stred – absolútny stred, vzdialenosť aj od stien, od stropu, od podlahy). Následne rozprestierame znak do celého priestoru, ktorý sme si určili. Pracujeme pri tomto úkone s vlastnou vôľou. Chcela by som v tomto momente apelovať na jednu dôležitú vec – nikdy nevtláčajme do magického znaku svoju vlastnú energetiku! Znak vytvárame, ako je vyššie povedané, vôľou.

Na pôde magických znakov, tých s ktorými pracujem ja a ktoré vám predstavujem v tejto práci, existujú mnohé a mnohé úskalia, o ktorých si môžeme porozprávať kľudne v komentároch nižšie. Počnúc nešikovným či lepšie povedané neopatrným vytvorením, končiac bohvie kde. Ideálnym stavom v prípade pochybenia je nefunkčnosť znaku.

Tagy: ,

Tento príspevok bol odoslaný v Pondelok, Júl 30th, 2018 o 08:46 a je zaradený pod Mágia, Okultizmus, Výuka. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätná odkaz - trackback z Vašej strány.

12 komentárov

 1 

Ak by niekto vytváral magický znak pomocou vlastnej energetiky alebo inej energetiky a podarilo by sa mu úspešne túto energetiku vložiť do nakresleného znaku a následne by vedel pri použití tento znak oživiť, už by sa defacto jednalo o vytvorenie magického textu, čo je ale úplne niečo iné aj keď použitie môže byť rovnaké. Nehovorím však o vkladaní energie pri vytváraní resp. používaní znaku pri práci, ale pri jeho tvorbe na papier.

Ak by som mohol smelo podotknúť z toho, čo som sa od teba o znakoch naučil kolegyňa Maat, tak magický znak má svoju vlastnú funkčnosť a tak povediac svoju vlastnú identitu keď už existuje. Pri jeho používaní, práve preto do neho nevkladáme svoju či už inú energetiku a ani žiaden program. Znak funguje sám za seba a pracujeme iba s ním a s vlastnou vôľou, ktorá mu dodá silu resp. ju v ňom aktivuje, že pri správnom použití a ukotvení v priestore si plní požadovanú funkciu.
Ak by sme použili na vytvorenie znaku energiu, tak nie len že ten znak vydrží krátko a vyčerpáme sa pri tom, ale vytvárame týmto aj energetickú linku na seba samých ako na mágov, čo môže byť v niektorých prípadoch dosť nebezpečné. Je to akoby sme tam nechali svoj podpis aj s adresou, kde ma nájdete a po tejto linke môžem byť odhalený buď iným mágom alebo si ju iné bytosti vezmú ako dobrý link na zdroj energie a budú zo mňa čerpať. V horšom prípade za istých okolností, to môže dopadnúť aj útokom na moju osobu.

Júl 30th, 2018 at 19:30
 2 

Pán kolega Theos, mňa skutočne veľmi teší ako si zvládol v tomto komentáre (v jeho druhom odstavci) opísať to, čo k vytváraniu magického znaku jednoznačne patrí. Viem, že si z výučby a následnej praxe pamätáš ešte omnoho viac. Ako správne podotýkaš, vložiť do magického znaku svoju vlastnú energetiku môže pri niektorých jedincoch, mágoch, znamenať v istých momentoch niečo, čo by som kľudne prirovnala k vyrieknutiu ortieľa nad sebou samým. Tieto magické znaky sú pri správnom oživení inteligentnou formou existencie. To má vysokú výpovednú hodnotu...

Pokúsme sa však nepliesť magický text s magickými znakmi. Aj keď v konečnom dôsledku operatér dosiahne tým aj tým požadovaný výsledok, nejde o rovnakú či podobnú techniku. Text magický je pole mágie samo o sebe, neberme ani jemu, ani znakom ich piedestál 🙂

Júl 30th, 2018 at 21:02
 3 

Pán kolega Theos, ako vidím si na prednáškach na rozdiel odo mňa si jednak počúval a jednak nechýbal.
Ja som bol rozptýlený ako biolit na muchy a asi aj tak otravný a tiež som na týchto prednáškach, aj chýbal.

Avšak viem, že skutočne je rozdiel medzi oživením znaku a magickým písmom. V inom ponímaní som sa stretol so znakmi, a teda viem, že znak môže byť prepojený cez niečo - žiť skrze niečo. Mág ho len aktivuje a magické písmo vytvorí a uvedie do života samotný mág.

Prosím tento môj príspevok, ale nedávajte do priameho súvisu s tým, čo je špecializácia kolegyne Maat.
Tu sa možno mýlim v mojom pohľade na znaky.

Júl 31st, 2018 at 09:01
 4 

A ešte otázka kolegyňu Maat, mýlim sa, či mám pravdu v tom ako som reagoval v predchádzajúcom komentári.
Nech v tom mám aj ja jasno.

Poklona atď... .

Júl 31st, 2018 at 12:06
 5 

Ako zatiaľ absolútne nezainteresovaná v tejto téme, by som sa vás kolegovia rada spýtala: znamená to, že vy znaky nevytvárate, ale vy ich vlastne hľadáte, objavujete aké UŽ existujú a akú majú funkcionalitu?
Kde sa vlastne znaky nabrali a prečo práve tieto "čmáraniny" fungujú lepšie ako iné "čmáraniny"?

Júl 31st, 2018 at 15:26
 6 

Kolegyňa pekný článok

Júl 31st, 2018 at 18:33
 7 

Drahá kolegyňa Lumina, prednostne si dovoľujem pochváliť tvoju otázku.
V princípe existuje viacero spôsobov, ako vytvárať magické znaky.
Ako prvý typ by som uviedla znaky, ktoré mág vytvára pre svoju aktuálnu potrebu takpovediac "od piky". Tu môžme ako príklad uviesť znaky, ktoré Ašarat vytvoril za účelom odovzdávania rôznych typov zasvätení, alebo sigily, o ktorých sa môžeš dočítať vo viacerých verejných publikáciách. Tu je podstatné, aby mág vedel skutočne daný znak aj oživiť a aby "čmáranica", ktorú vytvoril, frekvenčne zodpovedala požadovanému zámeru. Nie je to také jednoduché, ako sa podľa týchto riadkov môže zdať.
Druhý typ, o ktorom mám vedomosť, sú znaky aké používa napríklad pán kolega Taranis a ktoré znázorňujú akoby účel daného programu vo forme scény alebo deja.
No a tretí typ, do ktorého môžeme zaradiť tieto "moje" znaky, vzniká doslova prostredníctvom spomienok duše. Duša si pamätá mnohé z minulých životov, v ktorých sa stretla v nejakej forme s viacerými technikami. Pokiaľ si vie mág svoje vnútro správne naladiť, môže takýmto spôsobom akoby "znovu objaviť" a oživiť techniky, ktoré boli kedysi používané a s ktorými v minulosti prišiel do kontaktu alebo ich sám v danej dobe vyvoril. Takto sa prináša do dnešnej doby množstvo techník a vedomostí, na ktoré si naše duše spomínajú, aj keď z hľadiska fyzického života ich nemajú odkiaľ poznať. Tu je ale potrebné vždy pragmaticky overiť reálnu použiteľnosť a funkčnosť techník, pretože nie všetko čo sa nám zazdá v umelom chcení, je aj reálna a funkčná technika.

Júl 31st, 2018 at 22:21
 8 

Drahý pán kolega Luis, áno, magické znaky s ktorými pracujem (o ktorých je táto publikácia), sú prepojené s "niečim", resp. je možné ich s "niečim" prepojiť, aktivovať (oživiť). Toto však platí prednostne pre štyri magické znaky predstavené v tejto práci. Ostatné sa neprepájajú, oživujú sa iným spôsobom.

August 2nd, 2018 at 18:49
 9 

Veľa ctená, kolegyňa Maat, ďakujem za odpoveď.
Viem, že tvoja práca je zapečatená aj tak však verím, že jedného dňa si ju budem môcť prečítať.

C. a K. Poľný Majster. Luis

August 3rd, 2018 at 09:22
 10 

@Luis tých adeptov na prečítanie tejto práce je určite viac 🙂 Aj keď po kúskoch nám kolegyňa odhaľuje tajomstvá jej práce s dovolením našich veľkňazov, čomu som veľmi rád.
Trpezlivosť vraj ruže prináša, tak ja osobne dúfam, že tam namiesto ruží nájdeme niečo užitočnejšie 🙂

August 3rd, 2018 at 16:31
 11 

Spomínalo sa tu vloženie vlastnej pečate a cesty priamo do svojho vnútra, ktorá by mohla byť šikovne zneužitá. Ale to rozhodne nie je jediné, na čo si pri tejto technike treba dať pozor.

Ja mám napríklad veľmi "príjemnú" osobnú skúsenosť z čias, keď sme tieto znaky testovali s kolegyňou v praxi a jeden z nich mi umiestnila v byte. Všetko bolo fajn až do doby, kým sa tento znak nezačal doslova rozpadať. Niečo ho proste narušilo a zrazu začal vydávať úplne inú frekvenciu, doslova ako zle zahratý falošný tón.. A to vôbec nebol príjemný zážitok. Takáto nepríjemná frekvencia v osobnom priestore vie citlivému jedincovi dobre "zavariť". A tým nemyslím len nejakú nervozitu a podprahový nepríjemný vnem, ale doslova pocit, že vám niečo frekvenčne konštantne ubližuje. Dá sa to prirovnať k tomu, keď má človek veľmi dobrý hudobný sluch a počúva niekoho falošne spievať.

A to je len jedna z drobností, ktoré sa môžu prihodiť. Takže skúšať a hrať sa s novou technikou áno, ale s rozumom. A overovať si pôsobenie a svoje ovládnutie tejto techniky najprv na menších neškodných pokusoch, kým nemáme presne ohmatané na vlastnej koži, ako sa tie znaky vedia správať a čo môžu spôsobiť.

Ale toto všetko bude ešte kolegyňa Maat postupne riešiť na prednáškach.

August 4th, 2018 at 21:29
 12 

@ Tara: veľmi živo si pamätám testovanie o ktorom píšeš a rovnako živo si viem spomenúť na osobné prežitky z "ruinálneho stavu" spomínaného ochranného magického znaku. Boli to pre moje vnútro veľmi náročné momenty, popretkávané miestami až fyzickou bolesťou. Môžem však zhodnotiť - "Per Aspera ad Astra..".

Adeptovi mágie, ktorý sa mieni venovať technikám práce s týmito znakmi, istý čas bude trvať kým dokáže vytvoriť plnohodnotný magický znak (ak vôbec niekedy). Pod pojmom plnohodnotný myslím znak, ktorý bude spĺňať všetky potrebné náležitosti, medzi ktoré samozrejme patrí aj osobná bezpečnosť, rovnako tak bezpečnosť a komfort osoby, ktorej príbytok sme sa rozhodli takto ochrániť.

Na to, aby sme si vôbec dokázali predstaviť chuť či pachuť všetkých možných lapsusov, ktoré sa nám pri práci s magickými znakmi stanú "dřív než řekneš švec", si mág musí prejsť túto cestičku sám. Čo bude na jej konci a či tých šrámov pribudne neoptimálne veľa, záleží od prirodzeného nadania jeho vnútra.

Magické znaky - ak zvládame techniku práce s nimi - sú veľmi silným nástrojom či možnosťou v rukách mága. Sú však zradné aj tým, že pri vlastnej neobjektívnosti alebo darebnosti mága ho dokážu s istotou veľmi účinne prerásť. Slovo "prerásť" si prosím v tomto prípade spodobujme s niečím čo je pomerne dosť veľký prúser.

August 5th, 2018 at 18:26

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.