Runy ako symboly otvárajú veľký priestor významom a pri ich vysvetľovaní požadujú určitý vhľad, sú pre mňa akoby bránou do iného sveta. Nemôžeme ale runy chápať ako nemenné, jedno jednoznačné, pretože ktorýkoľvek magický úkon vyžaduje svoje vlastné spracovanie. Samozrejme, určité základné vzorce stále v platnosti zostávajú. Sled rún bol vytvorený k tomu, aby umožnil obrazovo – magický prístup k  vedomostiam a mal by byť použiteľný vo všetkých životných situáciách. Keď som začala pracovať s runami, skúmala som jednotlivé futharky a priznám sa, bola som z toho zmätená. Ktorý je ten najvhodnejší? Ten správny?
Postupným cvičením a meditáciami s jednotlivými symbolmi staršieho futharku, som si uvedomila, že v ňom spočívajú sily tých naj pôvodnejších zdrojov.


Preto používam pri práci starší futhark – germánsky futhark prostý, ktorý mi magické možnosti najviac umožňuje a spolupracuje so mnou. Starší futhark pozostáva z 24 runových symbolov (pridáva sa aj 25 runa, prázdna runa Wyrd – runa boha Ódina, ktorá má vyjadrovať karmu/osud, symbolizuje koniec, niekedy dokonca smrť, ale nejde o smrť ako takú, ale koniec niečoho, čo nám nevyhovovalo, či neprinieslo požadovaný výsledok).
Ako som sa v úvode zmienila o literatúre ktorú som preštudovala, nenašla som ale v žiadnej všetko to, čo som chcela o runách vedieť – teda všetko. Potom mi to došlo. Ich poznanie je jednoznačne osobná záležitosť, pretože sa musím samostatne rozhodovať, a naviac potrebujem čas a intuíciu, bez čoho by som runy plne nedocenila a nepochopila.
Runy skrývajú pozoruhodný vnútorný potenciál. Ich moc sa stane našou mocou, pokiaľ ovšem preukážeme dostatok úsilia a osobnej flexibility. Pochopiť runy a nechať ich silu a všetko, čo za nimi stojí precítiť, znamená objaviť celkom nový život. Verím, že raz k tomuto cieľu plne dospejem. Píšem ten neurčitok preto, že poznanie rún je celoživotné štúdium, stále sa objavujú nové možnosti a variácie pre použitie runových symbolov v mágii. Preto aj runová mágia je celoživotné štúdium, ktoré touto prácou nekončí, práve naopak, posunie ma ďalej.

Všeobecne v mágii je veľmi dôležitý pojem „Slovo“. NVK Ašarat v Knihe mágie píše: „Slovo nie je iba zvuk, či písmo, slovo je posolstvo. Slovo je nositeľom moci.“ Preto sila vyslovených mantier a afirmácií, kliatieb je skutočne veľká a dokáže v mnohých prípadoch pomôcť, uskutočniť náš zámer. Pomôže ale aj písané slovo? Jedným zo spôsobov ako vložiť do predmetu silu, je napísať naň príslušné slová a smerovať do písania svoju energiu (magický text). Poznáme to, že keď píšeme bežným písmom text, nepochybne sa nesústredíme, sme tak zvyknutí na písanie, že naša myseľ sa môže túlať a my píšeme. Ak ale začneme písať magický text – bez rún, či s runami, sme prepnutí do roviny mágie, sústredíme sa a myslíme na to, čo píšeme, výsledný efekt má úplne inú silu, hodnotu. Keďže runové písmo nie je veľmi známe, musíme sa viac sústrediť na to, čo píšeme, teda zameriame svoju energiu, svoju silu do toho čo píšeme. Takto vznikne magický text z rún, ktorý má takú silu, akú doň vložíme a pritom pôsobí aj sila samotných rún.

V mojich začiatkoch, keď som si uvedomila že si niektorú runu neviem z nejakých nevysvetliteľných dôvodov zapamätať, uvedomila som si, že sa musím s ňou zaoberať podrobnejšie, hlbšie vniknúť k jej podstate, pretože niečo, čoho je súčasťou je vo mne nespracované. Musím danú runu pochopiť vo všetkých smeroch ktoré sú mi známe a následne moju nespracovanú situáciu, či problém spracovať. Tak pochopím čo ma brzdilo v napredovaní. V tomto mi runy veľmi pomohli a pomáhajú.
Neskôr, keď som si runy začala viac a viac osvojovať, začala som objavovať runy skoro všade. Niekedy ich zobrazí strom, v snehu nájdeme vranou vytlačenú runu Algiz, … sú proste všade. Akú hodnotu týmto stretnutiam prisúdim záleží iba na mne. Treba sa učiť rozoznávať rozdiely medzi zmysluplnými prejavmi a skutočnou náhodou.
Preto si myslím, že znamenia na ceste vlastného vývoja si musí osvojiť každý sám pre seba, podľa seba.
Ešte sa v tejto kapitole zmienim o tom, že sa runové písmo nikdy nestalo bežným prostriedkom komunikácie. S pomocou rún sa písalo len veľmi málo bežných zápisov, výnimku tvorí Codex Runicus – zbierka zákonov, teda oveľa častejšie išlo o písanie nekrológov, pamätné nápisy, verše, …

pokračovanie nabudúce

Tento príspevok bol odoslaný v Pondelok, November 20th, 2023 o 16:52 a je zaradený pod Runová mágia, Runy, Výuka. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätná odkaz - trackback z Vašej strány.

Jeden komentár

 1 

veľmi zaujímavý článok dakujem

November 21st, 2023 at 11:31

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.