S odrušovaním geopatogénnych zón nemám síce žiadne priame skúsenosti, ba môj učiteľ nás učil, že on sám sa nestretol ani s jedným funkčným odrušovačom, pretože nech už dávali hocaký, vždy vedel namerať pôsobenie zón. To pochopiteľne ovplyvnilo aj môj pohľad na túto vec a považoval som oblasť odrušovania za nie hodnú skúmania. Najmä však preto, že som jednoducho v tom čase nemal možnosť sa stretnúť s niekým, kto by odrušovanie fakticky ponúkal a nemal som na čom trénovať. Tiež tu vidím istý problém v tom, že aj môj učiteľ bol len človek a mohol mať predpojatosť v tejto veci, že prosto “odrušovače už z princípu nefungujú, takže nefungujú!” My sa dokážeme naladiť priamo na zónu, úplne odignorovať nejaké odrušenie a sme schopní ju namerať, aj keď vlastne objektívne jej vplyv už nie je schopný ohroziť naše zdravie. Akoby… sme sa na tú zónu naladili ešte PRED odrušením, napr. o poschodie nižšie, alebo ešte v zemi. A to, že jej prítomnosť detegujeme ešte neznamená, že je v našom mieste rovnako intenzívna, ako tam dole. Súčasne je aj možné, že môj učiteľ naozaj natrafil iba na podvodné odrušovače, pretože uznajme, sú aj takí, čo zarábajú na ľudskej dôverčivosti. Keď si tak spomínam na jeho formuláciu, povedal, že: “zatiaľ som sa nestretol so žiadnym, ktorý by fungoval.” Teda fakticky je možné, že naozaj mal šťastie iba na tie nefungujúce.

No ak teda nedokážeme premiestniť nábytok, aby sme mohli umiestniť posteľ na vhodné miesto, musíme obzrieť za nejakými tieničmi.

Existujú dva druhy:

– prirodzené tieniče

– umelé tieniče

Tieto druhy sa každý delí na dva typy/verzie:

hrádza – blokuje pôsobenie GPZ, doslova ju tieni

moderátor – mení elektromagnetické pole okolo tieniča, a to aj do značnej vzdialenosti

Prirodzené tieniče

Tieniče typu hrádza pozostávajúce z prírodných materiálov, ako napríklad hlina so slamou, bielkovinou alebo vápnom, vhodná čoby prísada do podlahy. Vyrábajú sa aj z kože zvierat – baranej alebo teľacej, a tiež aj z ovčej vlny. Preto si aj v minulosti ľudia líhavali spať na kožušiny, keďže tie dobre tlmia účinok zón. Slama napríklad bola často pod lôžkom, no tiež aj na streche domu.

Tieniče typu moderátory sú vo svojej podstate malé nádrže, obsahujúce šikmo posekané niekoľkocentimetrové kúsky ovsenej slamy, tiež aj kúsky nebrúseného jantáru, či drobné kamienky, poprípade vysušené a rozdrvené škrupiny slepačích vajec, no môžu sa ako prímes využiť aj úlomky sladkovodných mušlí, žalude, orechy, gaštany, alebo múčka z nich a semená rôzneho druhu, najčastejšie však horčičné, ako podklad pod lôžkami. V minulosti dávali pod rohy domov z potokov vylovené žulové okruhliaky, široké aj 30 cm a tie svojimi polarizačnými účinkami dokázali naše obývané prostredie zosynchronizovať a vytvoriť týmto spôsobom energetický pokoj. Týmto sa súčasne zmenšilo pôsobenie/dráždenie deformovaného elektromagnetického poľa na živé organizmy. Pozor však na to, že tieto moderátory nesmieme ukladať rovno pod miesto kde spíme (výnimkou sú napríklad horčičné semienka pod posteľou), odpočívame, alebo na miesta, kde sa zdržujeme dlhší čas. K ochrane neodmysliteľne patril aj otvorený oheň v podobe sviečky alebo krbu, ktorý dokázal svojím pôsobením meniť chemické a fyzikálne zmeny prostredia a nielen vypaľovali baktérie a iné nečistoty, ale akoby “rozprášili” efekt škodlivého žiarenia z geopatogénnych zón. Preto nie je na škodu pri projektovaní rodinných domov myslieť aj na naprojektovanie miesta na krb. Či už pre tú romantickú atmosféru energicky blikajúceho plameňa a sálajúceho príjemného tepla, ale aj pre jeho ochranný účinok.

Umelé tieniče

Tento druh tieničov neobsahuje prírodné materiály a tiež sa zhotovujú vo dvoch verziách – hrádza a moderátor.

Tienič typu hrádza je z medenej alebo hliníkovej fólie, ktorú vkladáme priamo pod chránené miesto, napríklad pod posteľ. Môžu byť aj kombinované z oboch fólií, hliníkovej a medenej. Tieto tieniče fungujú tak, že emitujú vlastné silné žiarenie a najvýraznejšie sa tento efekt prejavuje pri kombinovanej fólii hliník+meď. Ohľadom tohto spôsobu tienenia sa ale vedú spory o ich účinnosti. Skúsenosť však ukazuje, že najlepšie sa čoby hrádza osvedčila medená fólia, ktorá však nie je úplne bezúdržbová, pretože vyžaduje pravidelné uzemňovanie, aby sa v nej nahromadené elektrické náboje odviedli do zeme. A aby to nebolo také jednoduché, nie je možné určiť presne všeobecnú dĺžku intervalu tohto uzemňovania, pretože závisí od lokálnych podmienok na mieste uloženia. Permanentné uzemnenie tiež nie je dobrý nápad, lebo zmení fungovanie/vlastnosti tieniča a nemusel by pracovať správne, poprípade vôbec. Takpovediac by mohol byť “zoskratovaný”.

Tienič typu moderátor je obvykle modifikácia tzv. Lachovského slučky (Georgij Lachovskij, 1869 – 1942, bieloruský inžinier, neskôr žijúci vo Francúzsku). Táto slučka umiestnená v GPZ generuje vlastné pole, a to odstráni narušenie elektromagnetického poľa v oblasti GPZ. Príkladom Lachovského slučky je solenoid (cievka, priemer 10 cm, dĺžka 30 cm) navinutý z medeného plechového pásu s hrúbkou 0,4 mm a šírkou 8 mm v počte 8 závitov. Za pomoci virgule umiestnime solenoid na také miesto, aby vyrovnal narušené elektromagnetické pole, a to sa prejaví tým spôsobom, že sa nám nad GPZ virguľa nepohne. Pri dobrom nastavení je okruh jeho pôsobenia približne 12 metrov. Ak nás zaujíma, kam ho vlastne položiť, tak pre tieniče tohto druhu platí, že nesmú byť položené do deformovaného magnetického pola, teda do vplyvu geoaktívnej zóny. Hľadáme preto miesto so stabilným, homogénnym polom, mimo Hartmannov či vodných žíl. Ak by sme ho dali do GPZ, jeho účinok by bol nestabilný. Správne uložený tienič nám zmení hodnoty žiarenia v celej izbe. Tienič využíva energiu, ktorá sa doňho indukuje a týmto spôsobom ho vlastne oživuje. Čo je super, pretože nevyžaduje napájanie.

Pre praktický príklad, Internet nám ponúka niekoľko takýchto tieničov. Ako jeden môžem uviesť EMGEON, čo je práve typ moderátor, pasívny solenoid. Kombinuje sa s výrobkami z ovčej vlny, ktoré dávame pod posteľ, poprípade pod miesta, kde sa najčastejšie zdržujeme. Je vraj schopný eliminovať až 95% vplyvov GPZ. EMGEON je valec z nevodivého materiálu, ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Musí byť umiestnený na presne určené miesto vzhľadom na namerané hodnoty, t.j. požaduje, aby ho najlepšie umiestnil jeho predajca, lebo ten pozná jeho vlastnosti a dokáže vykonať patričné merania, poprípade iný človek znalý problematiky tienenia. Umiestnenie takéhoto tieniča len tak “ledabolo” nemusí viesť k požadovanému výsledku, preto sa ani nepredáva masovo v štýle “kúp si ma, daj ma hocikde a ja vyriešim všetky tvoje problémy”, ba výrobca sám odhovára od takéhoto štýlu nákupu. Čo je v podstate dobre, pretože bráni tomu, aby sme boli sklamaní, keď si ho kúpime a nebude nám to veľa platné. Aj keď toto mne osobne po prečítaní na Internete znelo trocha mysteriózne, že ako hľadať to správne miesto na umiestnenie, následne som si uvedomil, že však pre tento tienič sa vzťahuje pravidlo pre Lachovského slučky, že sa umiestňujú do homogénneho pola, t.j. mimo akúkoľvek GPZ, a tým pádom by sme mali byť i my sami schopní si túto polohu namerať. 🙂

Dostupné sú dve verzie – EMGEON HOME a EMGEON CARE.

EMGEON HOME – verzia pre domácnosť, má dosah 10-20 metrov. Dosah závisí aj od intenzity geopatogénnych zón. Väčšinou na pokrytie požadovanej plochy postačí jeden alebo dva kusy tohto pasívneho solenoidu na byt či dom. Výhodou je, že tento solenoid nevyžaduje žiadne napájanie elektrickým prúdom a tým pádom neprodukuje žiadny elektrosmog, ktorý by bolo nutné vyvažovať nejakým iným zariadením. Na odrušovanie využíva prirodzené elektromagnetické pole. Čo do konštrukcie, je to valec z nevodivého materiálu, v tomto prípade ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Priemer je 10 cm a výška 28 cm. Ak by náhodou výška nevyhovovala, výrobca ponúka možnosť urobiť aj menšie.

Ak nám jeho vzhľad nezapadá do interiéru, výhodou tejto cievky je, že jej neuškodí povrchová úprava, a tak si ju môžeme natrieť farbou, oblepiť tapetou a podobne. V byte ju vieme dať na vrch skrine, dovnútra vstavanej skrine, najlepšie však čo najvyššie pod strop miestnosti. V dome sa umiestňuje na najvyššie poschodie, alebo pod strechu.

Predajca poskytuje radu aj pre prípad, že by sme si náhodou predsa len vybrali možnosť nakúpiť tieto odrušovače bez zamerania miestnosti predajcom, potom je najideálnejšie použiť minimálne dva kusy do opačných rohov bytu alebo domu. Umiestňujú sa cca 1-2 metre od okraja bytu/domu a čo najvyššie k stropu.

EMGEON CARE – verzia pre automobily. Používa sa v aute na elimináciu/redukciu účinkov GPZ na vodiča na tzv. “Úsekoch Smrti”. Jeden taký populárny úsek smrti je neslávne známa Tribečská cesta I65 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami, kde sa v prehľadných častiach vyskytujú nehody, ktoré by sa za daných podmienok nemali.

Tento úsek ma fascinuje, pretože je ideálnym miestom pre môj výskum ohľadom GPZ, ktoré majú schopnosť na okamih “scucnúť” našu energiu a spôsobiť nesústredenosť a vďaka nej či už mikrospánok a/alebo pokles ostražitosti. Vďaka takejto mobilnej verzii odrušovača sa otvárajú ďalšie možnosti pre výskum – zaobstarať si EMGEON CARE a zistiť, či tento odrušovač naozaj funguje a aké budú jeho objektívne a samozrejme aj subjektívne dopady na takejto ceste.

Princíp fungovania tohto zariadenia je identický s EMGEON HOME – vytvára okolo seba elektromagnetické pole podobné tomu okolo Zeme a chráni tak posádku auta pred vplyvom GPZ, podobne ako prirodzené magnetické pole Zeme chráni Zem pred účinkami gama žiarenia z vesmíru a vplyvu slnečných erupcií. Bez tohto magnetického poľa by ionizačné žiarenie z vesmíru skončilo na povrchu Zeme a gama žiarenie (v praxi ho poznáme aj pod pojmom röntgenové žiarenie, pretože fyzikálny rozdiel medzi gama žiarením a röntgenovým žiarením neexistuje, žiarenia sa líšia len svojím zdrojom) nie je veľký fanúšik života. V slabej verzii spôsobuje “len” genetické mutácie, v silnej verzii vedie k popáleninám, rakovine, mutáciám a hlavne smrti.

Veľmi podobný EMGEONU účinnosťou a dosahom 12 metrov je aj tienič Ekostimul, s ktorým dosahoval dobré výsledky Ing. Andrej Sándor pri skúmaní vplyvu GPZ na hospodárske zvieratá. Vďaka tieničom Ekostimul a potom aj oveľa účinnejšou exteriérovou verziou Ekorot 250 s dosahom až 250 metrov získal zlepšenie výkrmu ošípaných na hospodárskom dvore Šudince PD Hontianske Moravce za obdobie od r. 1986 až do r. 2000. Išlo o dlhodobý výskum, na začiatku ktorého prvé tri roky boli zaznamenávané prírastky vo váhe v závislosti od krmiva bez použitia tieniča a ostatné roky za jeho použitia. Počas týchto úvodných troch rokov sa nič nemenilo a neskôr je viditeľný prírastok váhy, ba dokonca pri znižovaní spotreby krmiva, t.j. vďaka tieničom došlo k zníženiu stresu u zvierat a lepšiemu vykŕmeniu.

Ďalšou, vcelku elegantnou verziou tieniča GPZ a tiež aj škodlivého žiarenia z televízorov, počítačov a mobilov je rušička GPZ značky Somatex, premenovaná v súčasnosti na Somavedic. Podľa výrobcu pomáha pri nespavosti, má preventívny účinok a pôsobí blahodarne. Princíp Somavedic je založený na uvoľnení energie minerálov – či už drahokamov alebo polodrahokamov, v presnom rozostavení tvoriac jeho jadro. Tieto rušičky sú ale aj patrične drahšie, v závislosti od modelu – Somavedic Quantum, Atlantik a Medic uran. Cena sa pohybuje od 300 do 680 Eur.

Vzhľadom na cenu som sa tak zamýšľal, či by bolo reálne, aby som sa s týmto tieničom stretol v praxi, no a na moje prekvapenie po pár týždňoch na to som ho zbadal v ordinácii mojej obvodnej lekárky. Zatiaľ som nemal možnosť si preveriť účinnosť odrušenia, no pri najbližšej návšteve sa pokúsim požiadať lekárku, či si môžem premerať miestnosť na GPZ. Keďže je dobrá známa a aj vie o mojej schopnosti merať GPZ, nepredpokladám, že by bola proti.

Dňa 7.9.2020 o 10:30 som vykonal meranie u lekárky a zistil som, že Somavedic má aj inú variáciu. Po chvíli pátrania som zistil, že pôvodný produkt Somavedic vyrába česká firma, ktorá dodáva svoj produkt nemeckej firme Regumed, a tá predáva tieto zariadenia pod svojou značkou Regumed Protector. Lekárka mala túto variáciu. Ochotne súhlasila, aby som si premeral zóny a či teda zariadenie funguje, ako má. Je totiž jedno z mála, ktoré má aj certifikát účinnosti na základe testov u pacientov s arytmiou a podobne. Rýchlo som sa prepol a odložil nateraz bokom všetky svoje fyzické či emocionálne problémy, ba aj očakávania a naučenú skepsu, že “však odrušovače nefungujú, tak prečo by mal tento?” a naladil som sa na Hartmannove pásy, tentoraz vnútorným hlasom: “Chcem byť citlivý na Hartmannove zóny”.

Poprechádzal som sa po ordinácii a na moje počudovanie sa virguľa ani nepohla. Spomenul som si na problémy pri premeriavaní zóny Sv. Juraja pri kostole v Ludrovej, tak som sa na chvíľku zastavil, posnažil sa ešte lepšie uvoľniť a rozšíril som možnosti detekcie na všetky možné GPZ, aby som zahrnul napríklad aj vodné žily: “Chcem byť citlivý na akúkoľvek geopatogénnu zónu”. Opäť som sa poprechádzal s týmto naladením a stále žiadna prútikárska reakcia. Začala sa vo mne kumulovať emócia prekvapenia zmiešaná s radosťou a cítil som, ako sa z brušnej dutiny rozlieva do celého tela. Využil som tento moment na tréning ovládania emócií a v tom okamihu som sa stal pozorovateľom. Keď som sa pokúšal tlmočiť moje zistenia lekárke, cítil som, že keby som sa neodosobnil, hlas by sa mi roztriasol, ako na skúške na HS3, keď som skoro identický pocit zažíval tiež.

Po takomto odosobnení som dokázal povedať, aj keď pomerne radostným a prekvapeným tónom, že: “Zaujímavé, nenameral som žiadnu zónu!” Nato sa lekárka jala vysvetľovať, že malo by to mať dosah asi 30 metrov, a že odrušuje aj tie Hartmanny (poznala ich), tiež mikrovlnné žiarenie a pôsobí aj proti baktériám a vírusom. Vďaka tomu dosahu obalila celú budovu. Tiež ma nabádala, aby som si aj vonku premeral, ako ďaleko siaha odrušenie a dal jej vedieť. Prístroj je umiestnený asi dva metre od steny s oknami. Na opačnej strane vonku pod oknami je vo vzdialenosti cca 2-3 metre od steny oplotenie, chrániace vchod do pivnice. T.j. začal som meranie od bodu, ktorý je vzdialený od prístroja približne 5 metrov. Naladil som sa na Hartmannove zóny a pomaly šiel, rátajúc kroky. Prešiel som 14 krokov, pokiaľ sa prvýkrát virguľa vychýlila. Šiel som ešte kus, aby som sa uistil, že sú to fakticky Hartmanny podľa ich pravidelnosti. Následne som sa obrátil a šiel naspäť čoby skúška správnosti a po istej vzdialenosti virguľa prestala vykazovať zóny.

Ani teraz som nemal pri sebe žiadne meradlo, ale snažil som sa robiť moje štandardné kroky, aby som si mohol doma zmerať dĺžku kroku, a tak vypočítať vzdialenosti. Vyšlo mi:

Dĺžka kroku: 75 cm

Počet krokov: 14

Dĺžka tienenej oblasti od oplotenia: 0,75 m * 14 = 10,5m

Celková dĺžka tienenej oblasti: 10,5m + 3m oplotenie + 2m prístroj od steny = 15,5m

Z toho mi vyplýva, že ochranná kupola má priemer cca 31 metrov ±2 metre,ako nepresnosť merania a tento prístroj naozaj funguje.

Okrem týchto komerčných produktov sa na odrušenie GPZ používajú polodrahokamy, kamene, špirály. Ako polodrahokamy a kamene sa používa šungit, quartz, ametyst, zeolit, turmalín.

Špirála je napríklad vhodná keltská. Svojmu menu vďačí za to, že pochádza ešte z čias Keltov. Je to v podstate anténa – biogenerátor. Podľa toho, ako ju umiestnime je buď ľavotočivá, alebo pravotočivá. Môžeme teda tú istú špirálu použiť pre hociktorý z týchto dvoch smerov. Rôzne zdroje uvádzajú rozdielnu definíciu ľavotočivosti a pravotočivosti. Jeden považuje za ľavotočivú takú, ktorej vonkajší koniec smeruje vľavo, ďalší zase, že vnútorný koniec ukazuje vľavo. Tu uvádzam točivosť podľa toho, ako smeruje vnútorný koniec, viď obrázok.

Ľavotočivá forma dopĺňa životnú energiu a jej prikladanie na určité miesta na tele vedie k regenerácii orgánov. Na okolie pôsobí silnými, upokojujúcimi účinkami. Táto zvýšená bioenergia postupne regeneruje a uzdravuje poškodené orgány, pomáha s únavou, zvyšuje vitalitu, sexuálnu energiu, odstraňuje žlčové a obličkové kamene, zmierňuje bolesti hlavy, či pohybového ústrojenstva, zápaly, atď. Môžeme si takto nabiť vodu v pohári položením na takúto ľavotočivú špirálu.

Pravotočivou verziou môžeme odsávať choroby, alebo tiež oslabovať účinky geopatogénnych zón zmenou negatívnej energie na pozitívnu. Toto je presne aplikácia, ktorú môžeme využiť nad zlomami zemskej kôry a vodnými žilami na zmiernenie ich účinkov.

Ako som uviedol v kapitole Metódy vyhľadávania geopatogénnych zón, nílsky kríž – Ankh sa tiež dá použiť aj ako tienič. Najčastejšie v kombinácii s medeným drôtom zohnutým do päťuholníka, viď obrázok. Päťuholník vytvoríme spôsobom, že medený drôt o hrúbke 4-5 milimetrov ohýbame tak, aby sme najprv vytvorili základňu dlhú 125 mm a na jej oboch okrajoch zohneme drôt najprv o dĺžke 137 mm a potom 131 mm. Tieto dĺžky jednotlivých strán nám zaručia správne uhly. Na špici päťuholníka drôt odrežeme, opílime, aby dobre k sebe priľnul a zvaríme ho buď striebornou spájkou alebo mosadzou. Tento dizajn vypokusovala spoločnosť Astradat a pôvodný jednoduchý päťuholník len z medeného drôtu osadila nílskym krížom, čo značne zmenilo jeho vlastnosti. A to tak, že päťuholník, ktorý inštalujeme so základňou súbežne s pásom vody pod uhlom 30° už nevyžaruje 20% energie z plochy kolmo hore a ani z jeho vrcholu nežiari energia, ktorá je do vzdialenosti 30 metrov pre človeka nebezpečná.

K poznatku, že Ankh má vplyv sa došlo tak, že najprv päťuholník bez Ankhu dali 1 meter nad úroveň podlahy do vodnej zóny. Funkcia takéhoto päťuholníka je z pohľadu energetického veľmi zaujímavá. Pásy vodnej zóny sú priťahované cez základňu do vrcholu. Z vrcholu potom vyžaruje energetický kužeľ, v ktorom je skoncentrované žiarenie patogénnej zóny. Keď však do päťuholníka umiestnili Ankh, interferenciou Ankhu a päťuholníka vzniká vo vzdialenosti 15 – 17 cm pred vrcholom päťuholníka silná “energetická guľa” s priemerom tiež cca 15 – 17 cm. Vodná zóna, ktorá je v tejto zostave priťahovaná do základne päťuholníka, je akoby “spaľovaná a pretvorená” na energiu neškodnú pre človeka. Táto “energetická guľa” však vďaka stálemu prísunu energie veľmi silno žiari, preto musí byť zachovaná bezpečná vzdialenosť 1,5 metra od jej stredu.

Takýmto umiestnením päťuholníka s Ankhom sa však nedajú odfiltrovať zóny typu Curry a Hartmann, čo vyplýva z ich podstaty kozmického žiarenia. Avšak pokusom sa našiel spôsob umiestnenia, ktorý sa postará aj o ne.

Päťuholník s Ankhom je vložený do pevného papierového obalu a zavesený na niti pod strop izby na mieste s najsilnejším krížením zón. Špičku nasmerujeme na juh. Takto sa vytvorí energetický ochranný „dáždnik“, ktorým zóny neprejdú, ale ho po stranách obtekajú. Na okrajoch dáždnika sa obe energie (päťuholníka s Ankhom a GPZ) zmiešavajú a zóna stráca na intenzite. Toto odrušenie je úspešné na 90% pre vodnú žilu, 100% úspešné pre Hartmannove pásy a 85% úspešné pre Curryho zóny.

Tagy: , , , , , , ,

Tento príspevok bol odoslaný v Utorok, Jún 15th, 2021 o 20:39 a je zaradený pod Liečiteľstvo. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätná odkaz - trackback z Vašej strány.

3 komentárov

 1 

Kolega Regulus veľmi zaujímavé a poučné.
Tú keltskú špirálu sme si dávali na mobil a pc. No či to fungovalo, neviem posúdiť, nič som nepociťovala, teda ani lepšie, ani horšie.
Ďakujem za vyčerpávajúce informácie.

Jún 16th, 2021 at 09:24
 2 

Začnem zoširoka. Je to už 38 rokov o som sa stal kedysi majstrom a dostal som prvé oprávnenie samostatne pracovať. Za tých 38 rokov som sa stretol s kadečím a riešil som v skutku mnoho rôznych prípadov.
Na jeden s pôsobením síl, kde sa vraj zjavovali bytosti, ale ja som to vyhodnotil, ako GPZ si spomínam obzvlášť.
Objekt kde sa to dialo bola kuchyňa a pod ňou bola pivnica. V pivnici odkrytá studňa ktorá vytvárala žiarenie GPZ. Na vrhol som, aby pod strop pivnice naťahali od izolované medené drôty ,tak aby vytvorili mriežku 10x10 cm a hrúbky 1,5 mm. Urobili to všetky prejavy ustali.
Neviem, či to bolo len odtienenie alebo sa dosiahlo odrušenie. V tomto si Ty doma viacej kolega Regulus. Avšak čo viem odvtedy je proste kľud.

Inak vynikajúca práca – práce si tu uverejňoval až mi je ľúto, že toto je finál. Ja však dúfam, že si ešte úplne neprestal a budeš naďalej takto s niečím prispievať na naše spoločné blogy.
Verím, že si našich čitateľov značne obohatil začo Ti úprimne ďakujem.

Jún 16th, 2021 at 15:00
 3 

Keltskú špirálu sme niekedy zalievali do epoxidu...Navrhujem kolega Regulus tvoje poznatky používať pri výučbe.

Jún 16th, 2021 at 20:24

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.