Archív autora

22
May

Oznam

   Odoslal: Selekcia    v oznam, Oznamy

Dňa 20.05.2023 sa uskutočnilo 28 výročné stretnutie spoločenstva Selekcia.
Stretnutie začalo ústnymi skúškami Znachora nasledovala obhajoba Majstrovskej práce a skúška kalichom. Znachor všetko zvládol.

Zobraziť celé »
20
May

Oznam

   Odoslal: Selekcia    v oznam, Oznamy

Dňa 20.05.2023 sa uskutočnili skúšky Čakateľa na majstra Znachora zo Spoločenstva Selekcia na
Hierarchický stupeň 4 – Majster.


Na základe úspešne zložených skúšok povyšujem Čakateľa na majstra Znachora
na

Hierarchický stupeň 4 – Majster.VK. Ašarat20
May

Oznam

   Odoslal: Selekcia    v oznam, Oznamy

Oznamujem, že ku dňu 20. Mája 2023 som vymenoval,
Veľmajsterku Spoločenstva Selekcia Vhiolyntu, do funkcie
Vedúci Veľmajster Skupiny Špeciálneho Určenia – Nuntios.

Uvedené sa stalo na základe môjho rozhodnutia a v súlade so všeobecnými zákonmi Spoločenstva Selekcia §6 ods.2.


NVK Ašarat

4
May

Oznam

   Odoslal: Selekcia    v oznam, Oznamy

Oznamujeme kolegom, že 28 výročné stretnutie spoločenstva Selekcie sa uskutoční 20.05.2023 v Centrále spoločenstva.

29
Apr

Oznam – Interný predpis Č.3

   Odoslal: Selekcia    v oznam, Oznamy

Interný predpis č.3 – zaoberajúci sa právomocou učiť – rozdelenie podľa hierarchických stupňov

Interný predpis Č.3 stanovuje ktorý hierarchický stupeň má právo posúvať učenie a v akom rozsahu pre kolegov, ktorý na akomkoľvek HS –(hierarchickom stupni) podstupujú výučbu na rozšírenie svojej kvalifikácie.
Tento interný predpis nebráni tomu, aby autor akejkoľvek práce mohol sám učiť svoju majstrovskú prácu nech je na akomkoľvek stupni, ak sa nájde individuálny záujemca o učenie z autorskej práce ktoréhokoľvek majstra na akomkoľvek HS, ak je aktívne v Spoločenstve Selekcia.
Na uvedené sa stanovuje výnimka pri autorských prácach a každý môže svoju autorskú prácu učiť na požiadanie od iného člena Spoločenstva Selekcia. (Autor učí svoju prácu adekvátne prislúchajúcemu HS. Nemôže učiť niekoho na HS2 prácu určenú pre HS4.)

Participovať na všeobecnej výučbe môže každý od HS4 nasledovne.

HS4- Majster – má oprávnenie učiť hierarchické stupne HS1 a HS2.

HS5 Majster nižšieho rádu – má oprávnenie učiť hierarchické stupne HS3 – HS4

HS6 Majster vyššieho rádu – má oprávnenie učiť hierarchické stupne HS5

HS7 Veľmajster – má oprávnenie učiť hierarchické stupne HS6

HS8 Kňaz a HS9 Veľkňaz – môžu podľa zákona o hierarchických stupňoch učiť akékoľvek hierarchické stupne.

Poznámka :
Pri HS4 Majster je potrebné, aby pri výučbe bol ako prísediaci niekto od HS5 a vyššie a ten je dohliadajúci na kvalitu výučby a zodpovedá, aby od učená téma bola správne od prezentovaná.

Interný predpis nadobúda platnosť od 01.05.2023


NVK. Ašarat
V.R.

16
Apr

Oznam

   Odoslal: Selekcia    v oznam, Oznamy

Oznamujeme kolegom od stupňa HS4 a vyššie, že v časti – Publikácie HS4 – je už k dispozícii práca MVR. Vhiolynty pod názvom – Runová mágia.

Aby ste sa do publikácií dostali musíte byť prihlásení.

15
Apr

Oznam – Rozhodnutie

   Odoslal: Selekcia    v oznam, Oznamy

Najvyšší Veľkňaz Ašarat pri príležitosti stoštyridsiateho deviateho výročia založenia spoločenstva ANÁCH rozhodol:


Odo dňa 15.04.2023 sa členmi spoločenstva ANÁCH stávajú automaticky všetci členovia spoločenstva Selekcia na hierarchickom stupni Veľmajster a Kňaz.

Selekcia NVK Ašarat dňa 15.04.2023
______________________________________________________________________________________________________

Poznámka pod čiarou.
Do tohto dňa boli členmi spoločenstva len Veľkňazi spoločenstva Selekcia.