19
Dec

Vedomie

   Odoslal Asarat a zaradil do Nezaradené

Zaoberám sa ešte jednou myšlienkou a som zvedavý na váš názor a aj na to či niekto z vás zareaguje.

Otázka vedomia tu od kolegyni Tary bolo nadnesená, ale, ako je to s vedomím v prenatálnom štádiu a tesne po narodení?
Podľa mňa človek po narodení ešte nemá rozvinuté vedomie, a to sa rozvinie do niekoľkých mesiacov od narodenia. Počas tej doby sa podľa mňa Duša sa akoby uhniezďuje a pripravuje sa na životnú etapu v tele. Dovtedy akoby všetko riadil pud života, ako je sanie mlieka, dýchanie a podobne.
Vlastné uvedomenie sa, že som jestvujem existujem, je na minime a nie je úplne prítomné. S postupom času a rozvojom mozgu, kde má priestor Duša v ňom prichádza aj vlastné vedomie a vnímanie okolia a snívanie mozgu.
Podľa vás v prenatálnom období dokáže mozog snívať? Dokáže jedinec po narodení snívať? A odkedy podľa vás nastupuje vedomie do stavu, že je vedomím?

Pustí sa niekto z vás do debaty?

Tento príspevok bol odoslaný v Nedeľa, December 19th, 2021 o 14:50 a je zaradený pod Nezaradené. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätná odkaz - trackback z Vašej strány.

5 komentárov

 1 

Aby som vedel odpovedať na túto otázku, potrebujem kontakt s novorodencom alebo aj s viacerými a sledovať ich vývoj...

December 19th, 2021 at 21:35
 2 

Celý pozemský život je len útržkom vnemu bytosti ktorej som súčasťou. Uvedomenie si seba samého z hľadiska vedomia v tele spôsobom vnímania skrze zmysly prichádza s "usadením" sa duše, bytosti v ľudskom tele. Bude to znieť možno až abstraktne ale ja si spomínam na zopár silných zážitkov kedy som bol ako maličké dieťa, nemal som ani rok a mal som aktívne rôzne vnemy a vnímal som prítomnosť aj iných bytostí ako len mojej rodiny do ktorej som pribudol. 🙂 Po narodní dokážeme snívať a dovolím si tvrdiť, že práve žijeme skôr v snoch ako v realite, ktorá nás obklopuje, keďže prichádzame z iných svetov.

December 20th, 2021 at 15:31
 3 

Ja už mám dieťa dospelé,ale ak si dobre pamätám,tak už aj maličkým detičkám sa sníva,len sa nikdy nedozvieme čo...Podľa grimás,úsmevy,mračenie sa,sa im evidentne niečo sníva. Si myslím.

December 20th, 2021 at 19:12
 4 

Myslím si, že na vedomie v prenatálnom veku vplýva značne vedomie matky, jej myšlienky, nálady a celková jej pohoda.
Myslím si, že keď je kolektívne vedomie všetkých duší, tak aj duša novorodenca má svoje vedomie, ktoré sa rozvíja a prejavuje v postupnom vývoji.
Tiež si myslím, že ešte nenarodené dieťa sníva, má teda akési pocitové stavy.
Myslím, že aj pri každom pohybe dieťaťa ešte nenarodeného ono vníma všetky vnemy cez matku.

December 21st, 2021 at 08:59
 5 

Kolegovia a priatelia, dostali sme jeden postreh na danú vyššie uvedenú tému a rozhodol som sa o to s vami podeliť. Kto chce samozrejme môže na to reagovať a možno sa nám náš čitateľ opäť ozve.

Dobrý deň

na stránke blogy.selekcia ma zaujali vaše úvahy na tému vedomia, a otázka - Čo sa s vedomím deje po smrti?

Možno vám pomôžu moje postrehy pri ďaľšom skúmaní.

O tom, čo je vedomie, je dostupných mnoho štúdií, od striktne vedeckých, cez náboženské, ezoterické, až po naivne laické.

To, čo vo všeobecnosti nazývame vedomím, je v základnom ponímaní istotne spojením zmyslového vnímania, skúseností, ich následneho vyhodnocovania prostredníctvom myslenia, a pamäte. Takéto vedomie vytvára našu realitu. Neuroveda už niekoľko rokov propaguje tvrdenie, že náš mozog nám realitu v istom zmysle projektuje - práve prostredníctvom vedomia - a objektívnu realitu teda nepoznáme.

V širšom ponímaní môžeme vnímať ako vedomie však aj jeho iné formy.

Vedomie samého seba sa spája s pojmom ego.

K otázke, či novonarodené dieťa má vedomie, treba podotknúť, že vedomie sa vyvíja.
Či už prirodzene, s ohľadom na vyššie spomenutú syntézu, alebo vlastným rozvojom.
Dieťa, novorodenec - vníma zmyslami (teplo, chlad, hluk, ticho, pach...), a mimozmyslovým vnímaním, ale keďže nemá dostatok skúseností, vyhodnocuje ich inštinktívne a tak na ne aj reaguje. Má "čisté" vedomie. Postupne, ako sa jeho mozog vyvíja, získava skúsenosti, začína si uvedomovať samého seba a vtedy, ako sa hovorí, (je to individuálne, ale zhruba okolo 3tieho roku života) vzniká ego.

Z hľadiska psychológie rozpoznávame aj podvedomie a nevedomie. Čo v našej realite je výsledkom projekcie vedomia, čo podvedomia, a čo nevedomia? Ľudia s rozvinutými mimozmyslovými schopnosťami dokážu projektovať aj podnety z týchto oblastí. A nakoľko sme tvorení reprodukciou, odovzdávame si geneticky niektoré "dary" uložené v našich mozgoch.

Tiež poznáme zmenené stavy vedomia, ktoré dosahujeme napr. v stave meditácie (koncentráciou, dýchaním a inými technikami) alebo pôsobením psychedelík. V stave meditácie sa zbavujeme externého vedomia a aktivujeme "vyššie vedomie". Aj stavy najvyššej meditácie, a nonduálneho vedomia sú predmetom vedeckých výskumov. Tiež je dokázaná mozgová synchronicita ľudského vedomia pri vzájomnej komunikácii, verbálnej aj neverbálnej, či spolupráci.

A potom je tu ešte spánok. Okrem snovej REM fázy, sa vo štvrtej spánkovej fáze sa dostávame do nevedomia. Je to hlboká fáza spánku keď nesnívame, klesá nám telesná teplota a dýchanie sa prehlbuje a spomaľuje. Je to prirodzená fáza nevedomia - a teda odlišná od bezvedomia v narkóze vyvolanej anestetikami, alebo stratou vedomia vyvolanou neprirodzenými zásahmi (úraz, omamné látky). V tejto hlbokej fáze spánku sa nachádzame asi nabližšie k predstave o vedomí po smrti.

Ak toto všetko nazývame vedomím, tak je tu jeden spoločný základ. A tým je život.

Čo sa deje s vedomím po smrti človeka? Nič. Z vedeckého hľadiska smrťou človeka vedomie "zhasne". Nie je.

Čo sa deje s vedomím pred narodením človeka?

Ľudia, ktorí sa prebudili po kóme, mali často vidiny éterických bytostí, iných svetov, svetla v tuneli a pod. Do určitej miery sú toto obranné mechanizmy mozgu, projekcia, ktorá nastáva v sieti celého vesmíru neurónov. Môže byť výsledkom vedomých aj podvedomých vnemov počas života, akousi "záložnou pamäťou". To, že sa "vrátili", znamená, že ešte stále v sebe mali životný impulz.

Zázrakom, a ozajstnou záhadou, ktorú ešte veda nedokázala dešifrovať, je práve tento životný impulz. Pôvod prvého a posledného impulzu,ktorý tu je, aj po úplnom "vypnutí" mozgu. Nikto nevie odkiaľ tento impulz pochádza. Ak veríme, že existuje niečo, čo nás presahuje, možno sa tomu iba treba odovdzat.

Prajem vám všetko dobré na vašej ceste a ďakujem za podnetné úvahy.

Január 7th, 2022 at 10:16

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.