3
Aug

Magické texty

   Odoslal Artur a zaradil do Mágia, Postrehy

Magické písmo: Textové amulety boli prenosné zariadenia naplnené textom a obrázkami. Verilo sa, že poskytujú nositeľovi magickú ochranu proti démonickým silám, ktoré boli obviňované zo všetkého od moru a náhlej smrti až po bolesti zubov a smolu.
Kedysi bežnú rituálnu prax nosenia textových amuletov teraz považujeme za mágiu.
Najčastejšie sa nosili na tele textové amulety, jeden z najrozšírenejších prejavov písaného slova v stredovekom svete a boli používané na všetkých úrovniach spoločnosti kvôli takmer univerzálnej viere.


Magická sila konkrétnych slov, symbolov a obrazov na odvrátenie zla. Reťazenie citátov zo svätého písma, božích mien, spoločných modlitieb, liturgických formúl, kresťanských apokryf, magických pečatí, čísiel a iných náboženských symbolov v amuletoch im ponúkalo božskú alebo nadprirodzenú ochranu nositeľov.
V niektorých spoločnostiach ľudia priamo napísali silné slová a symboly na telo ako tetovanie, ale táto prax nebola v stredoveku bežná. Namiesto toho ľudia nosili najčastejšie amulety vyrobené z kúskov písacieho materiálu, na ktorom boli textové prvky napísané, vpísané alebo vytlačené. Tieto amulety sa nosili hlavne v nádobách, ako sú zlaté alebo strieborné kapsuly, obaly na šperky, látkové vrecia, a kožené vrecká. Takéto nádoby sa pohybovali od čisto úžitkových až po vysoko zdobené. Pomocou sťahovacích šnúrok sa viazali amulety na nositeľa.
Ľudia vo všeobecnosti umiestňovali ochranné predmety na srdce, pretože sa považovalo za bránu do duše a sídlo pamäti. Verilo sa, že tienenie srdca mocnými slovami a obrazmi ponúka nositeľovi komplexnú ochranu proti démon a zlými duchmi.
Ďalším činiteľom, ktorý teraz v našom pojednaní o talizmanoch vystúpil, je magická abeceda, pomocou ktorej sa na talizmany píšu, alebo gravírujú posvätné mená a magické formule. J. Marqués-Riviére cituje zo starého francúzskeho spisu o talizmanoch: „Do kovu musí byť vyrytý obraz planéty. Obraz alebo znak je figurálne zobrazenie veci a má sympatické pôsobenie… Znamením planéty je kov pripravený pre svoje vplyvy.” Dôležitá je preto, dalo by sa snáď povedať, grafická stránka talizmanov, a tá je vyjadrovaná „magickou abecedou”, ktorá nezahrňuje len magický prepis jednotlivých písmen konvenčnej abecedy, ale aj abecedu magických obrazcov, medzi ktoré patria predovšetkým pečate, ale aj tzv. magické štvorce a ďalšie. Každej planéte prislúcha špecifický magický štvorec, ktorý skrýva ezoterickú hodnotu čísel, korešpondujúcich s danou planétou. Súčet čísel v magickom štvorci vo všetkých vodorovných i zvislých radoch, aj v oboch uhlopriečkach musí dávať to isté planetárne číslo, pre ktoré je magický kvadrát konštruovaný. Ako príklad tu uvedieme magický štvorec.
• Saturna, ktorého planetárne číslo je 15:


Magický štvorec planéty Saturn (pre číslo 15)
4 9 2
3 5 7
8 1 6
Ak prepojíme čiarou čísla od 1 do 9, dostaneme figúru, ktorá je pečaťou Saturnovho démona. Ak spočítame čísla vo zvislých stĺpcoch, dostaneme číslo 45, ktoré je „tajným číslom“ Saturna.

Magická figúra Saturna:
Ak zostaneme pri príklade Saturna, potom jeho číslu 15 zodpovedajú hebrejské písmena Y a H („jód“ a „hé“); Saturnova „inteligencia“ sa nazýva Agiel, Saturnov démon Zazel; látka pergamen.
Podľa Marquésa-Riviéra potom ďalšími planetárnymi znakmi sú:
• Jupiter: magický štvorec má štyri stĺpce a za základ má číslo 34, hebrejsky 30 + 4, čiže písmená D a L; tajné číslo (súčet stĺpcov) je 136; látkou je koral.
• Mars: magický štvorec pozostáva z piatich stĺpcov a základom je číslo 65, kabalistický tomu zodpovedajú písmená A = 1, D = 4, N = 50, Y = 10, tajné číslo je 325.
• Slnko: magický štvorec pozostáva zo šiestich stĺpcov, číselný základ je 111, tajné číslo 666, slnečným démonom je „Sorath“.
• Luna: magický štvorec pozostáva z deviatich stĺpcov, základom je číslo 369, tajné číslo 3321.
• Venuša: magický štvorec má sedem stĺpcov, základné číslo 175, tajné číslo 1225, talizmatickým materiálom je najmä meď.
• Merkúr: magický štvorec má osem stĺpcov, základné číslo je 260, tajné číslo 2080

Okrem planetárnych talizmanov môžu byť zhotovované aj talizmany zodiakálne, ktoré ako už vieme sú spojené s démonmi a inteligenciou iného druhu.
O pečatiach planét uvádza Paracelsus vo svojom diele „Archidoxa magica” nasledujúcu pasáž: „Je isté, že aj pečate planét majú veľkú silu a moc, ak sú zhotovené a nosené v príhodnú hodinu a čas, vhodným spôsobom podľa behu planét. A človeku je možné tieto sily sústrediť, aby boli efektívne buď do stredu kovov, kameňov, obrazov, alebo čohokoľvek podobného.”
Ďalej Paracelsus uvádza: „Najdôležitejšie je, že planéty v žiadnom kove nemajú viac sily, ako v tom, ktorý je im vlastný. Slnko v zlate, Luna v striebre, Jupiter v cíne, Venuša v medi, Saturn v olove.”
Paracelsus teda odporúča, aby planetárne talizmany boli zhotovované v korešpondujúcich kovoch, v okrúhlom tvare, pričom na jednu stranu medailóna sa vyrýva zodpovedajúci magický štvorec a na druhú zodpovedajúci obrazec. Nazýva však tieto predmety pečaťami (sigília).


Tento príspevok bol odoslaný v Štvrtok, August 3rd, 2023 o 13:18 a je zaradený pod Mágia, Postrehy. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätná odkaz - trackback z Vašej strány.

Jeden komentár

 1 

Veľmi zaujímavé poznatky k vytváraniu amuletov,
v mágii sú veľmi dôležitým prvkom, pre Mága často nepostrádateľnou súčasťou jeho výbavy. Pri práci.

August 3rd, 2023 at 15:40

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.