3
Jun

Prieskum o Selekcii

   Odoslal Selekcia a zaradil do oznam, Oznamy, Postrehy, Zamyslenia

Vážení kolegovia a návštevníci našich blogov. Rozhodli sme sa urobiť taký malý prieskum a určitej vzorke kolegov sme zadali rovnaké otázky. Kolegovia boli vybraní od úrovne HS3 až HS8, aby sme pokryli, čo najširší rozsah pohľadu. Veríme, že vás odpovede zaujmú možno prekvapia. Odpovede sú zoradené, tak ako nám prichádzali späť.


Orion

1. Ako vnímaš Selekciu

Spoločenstvo vnímam, ako skupinu ľudí, ktorých zaujíma mágia a magická práca. Niektorých o čosi viac niektorých o čosi menej.

2. Čo ti dala Selekcia

Selekcia mi umožnila spoznať zaujímavých ľudí, ktorých zaujímajú podobne veci ako mňa. Samozrejme mi do života priniesla aj osobu, ku ktorej mám veľmi, blízko ktorú úprimne ľúbim. A duchovne a vnútorne môžem rásť.

3. Akým prínosom je pre teba Selekcia a čo pre teba znamená

Najväčším prínosom je pre mňa možnosť konzultácie veci súvisiacich s mágiou.

4. Ako vnímaš, že mnohí počas rokov odišli

Nie som v spoločenstve dlho takže neviem sa k tomu vyjadriť.

5. Aký to má na teba dopad, že odišli

Žiadny

6. Čo očakávaš od Selekcie

Čo očakávam, že sa naučím zaujímavé veci, pripadne, že spoločenstvo bude otvorenejšie pre ľudí aj zvonku. Napríklad výroba magických vecí pre ľudí ak budú mať záujem, a tak.

Lulith

1. Ako vnímaš Selekciu

Selekciu tvoria ľudia. Pre mňa je to najmä učiteľka s veľkým srdcom Vhiolynta, Znachor kolega s neuveriteľným zápalom a moji spolužiaci. V selekcii som stretla svoju lásku Oriona za čo som neskutočné vďačná. Selekcia nás vedie skrz ľudí okolo nás.

2. Čo ti dala Selekcia

Rozšírila mi obzory, naučila som sa nové metódy vnímania a moja knižnica pocitov sa neuveriteľne rozrástla

3. Akým prínosom je pre teba Selekcia a čo pre teba znamená

Opakujem sa, ale Selekcia sú ľudia

4. Ako vnímaš, že mnohí počas rokov odišli

Beriem to ako fakt, každý má svoju vlastnú cestu

5. Aký to má na teba dopad, že odišli

Žiaden, ja som v Selekcii za seba

6. Čo očakávaš od Selekcie

Očakávam vedenie pri získavaní vedomostí v mágii.

Regulus

1. Ako vnímaš Selekciu

Ako úžasnú rodinu.

2. Čo ti dala Selekcia

Pomohla mi, keď som to najviac potreboval a tiež aj v osobnom a magickom/liečiteľskom raste, ako nič iné v celom mojom živote.

3. Akým prínosom je pre teba Selekcia a čo pre teba znamená


Pre mňa duplicitná otázka, viď body 1. a 2.

4. Ako vnímaš, že mnohí počas rokov odišli

Spoločenstvo Selekcia nie je sekta, takže tak ako môže niekto prísť, tak môže aj odísť. A vlastne práve to, že kolegovia slobodne odišli, je ten nezlomný dôkaz toho, že spoločenstvo Selekcia nie je sekta, aj keď mňa osobne tie odchody rozosmutnili. :-S Lebo tak, zo sekty len nohami napred…

5. Aký to má na teba dopad, že odišli


Pofňukal som si, bolo mi to ľúto, pretože tých odíduvších som mal rád a dúfal som, že s nimi nejaký ten čas pobudnem a vychutnám si ich prítomnosť. Ale život ide ďalej a z každej straty sa nám je načim pozviechať, až kým nestratíme sami seba. Ale potom nám to už bude jedno, hejže hej?

6. Čo očakávaš od Selekcie

Že ma bude ešte dlho sprevádzať životom a pomôže mi cibriť sa v tom, čo ma momentálne najviac teší a rád pracujem na tom – liečiteľstve. A že prežijeme ďalšie chvíle pri spoločných akciách. Do výučby sa síce nehrniem, lebo mám dlhodobo také obdobie, ale ak bude nejaká akcia, tak sa rád zúčastním. 🙂

Taranis

1. Ako vnímaš Selekciu.

Selekciu vnímam alebo som vnímal, ako svoju súčasť našiel som v nej priateľov, kolegov či rodinu, na ktorých sa viem spoľahnúť, keď potrebujem pomôcť.

2. Čo ti dala Selekcia

Selekcia mi dala iný obzor našiel som svoj talent posunula ma v osobnom či magickom svete

3. Akým prínosom je pre teba Selekcia a čo pre teba znamená

Selekcia ma posúva vpred, ale môžem teraz povedať, že sú vo mne rôzne pochody, že aký má pre mňa prínos

4. Ako vnímaš, že mnohí počas rokov odišli

Každý sa nájde v tom, čo ho baví alebo koľko zvládne, alebo, ako pochopí sám seba. Nie každý sa chce učiť napredovať každý by mal ísť tým smerom, ktorý ho napĺňa, ale je to smutné, lebo v niektorých ľudí bola škoda

5. Aký to má na teba dopad, že odišli

Každý má svoje predstavy a vnímanie išli svojou cestou každý je slobodný

6. Čo očakávaš od Selekcie

Od selekcie čakám, že bude pri mne stáť a budem sa zdokonaľovať učení svojom či mojich učiteľov, ale niekedy netreba mať žiadne očakávania iba sa nechať viesť na ceste na Ohnivú horu

Amon

1. Ako vnímaš Selekciu


Ako spoločenstvo, ktoré udržuje a uchováva magické učenie, ktoré je možné zároveň aj rozvíjať a zveľaďovať.

2. Čo ti dala Selekcia

Možnosť sebapoznania a rozvíjania svojich daností a schopností.

3. Akým prínosom je pre teba Selekcia a čo pre teba znamená


Prínos zo Selekcie vnímam rôznorodo avšak z ktorejkoľvek strany sa naň pozerám, tak odstupom desiatok rokov mi vždy dokázal otvoriť oči, tzv. vnútorný zrak, ktorý poukázal na skryté zákutia poznania vďaka ktorému som dokázal a dokážem prekonávať prekážky na svojej ceste. Selekcia je pre mňa vnútorným kompasom na ceste mágie.

4. Ako vnímaš, že mnohí počas rokov odišli

Je to prirodzený jav. Mnohí odišli, pretože sa rozhodli ísť inou cestou ale niektorí sa dokázali aj po odchode a s odstupom rokov vrátiť. A prečo sa vrátili? Pretože dokázali napriek okolnostiam zmeniť svoj pohľad na seba a Selekciu. Faktom je, že takých jedincov, ktorí to dokázali nie je veľa.

5. Aký to má na teba dopad, že odišli


Bola to ich voľba a rozhodnutie, ktoré som vždy rešpektoval.

6. Čo očakávaš od Selekcie

Očakávania do značnej miery závisia od všetkých členov a ich osobnom prínose a vzájomnom rozvíjaní Selekcie. Do budúcnosti očakávam viac otvorených diskusií na témy ako zlepšiť internú komunikáciu, jasnejšie informácie zo strany novo prijatých členov a nastavenie výučby tak, aby bola v súhre so záujmom nového člena. Podľa mňa je veľmi dôležité aby bolo stabilne viacero učiteľov s rôznym zameraním aby bola väčšia možnosť výberu.

Znachor

1. Ako vnímaš Selekciu

Ako možnosť naučiť sa niečo o mágii, ako spoločenstvo múdrych a zaujímavých ľudí, ako svoju druhú rodinu

2. Čo ti dala Selekcia

Pocit súdržnosti, vzdelanie v oblasti mágie, vedomie, že niekam patrím

3. Akým prínosom je pre teba Selekcia a čo pre teba znamená


Pocit súdržnosti, vzdelanie v oblasti mágie, vedomie, že niekam patrím

4. Ako vnímaš, že mnohí počas rokov odišli

Každý má právo slobodne sa rozhodnúť, je to ich vec, ale mnohí mi chýbajú

5. Aký to má na teba dopad, že odišli

Odišlo niekoľko dobrých a múdrych ľudí, dobrých učiteľov

6. Čo očakávaš od Selekcie

Toleranciu k mojim nedostatkom

Vhiolynta

1. Ako vnímaš Selekciu

Pri vstupe do Selekcie som ju vnímala s napätím, čo sa dozviem nové a zaujímavé. Začali sme Zákonmi Spoločenstva Selekcia, potom trpezlivosťou, potom ďalšími dôležitými vecami, potom prišli kliatby a svety Temna, Ticha …. zrazu som Selekciu začala vnímať ako niečo, čo je práve to, čo potrebujem pre svoj rozvoj a vývoj v oblasti mágie, teda ako možnosť naučiť sa čo najviac o mágii.
Na druhej strane mi Selekcia umožnila spoznať správnych ľudí. Ľudí, ktorí sú práve na tom správnom mieste ako majú byť. Veľmi si ich vážim a teším sa na naše spoločné chvíle. Tie chvíle, ktoré pre mňa znamenajú ako stretnutie s rodinou. Ďakujem.

2. Čo ti dala Selekcia

Ľudia v Selekcii mi dali veľa. Myslím tým možnosti rozšírenia si pohľadu na mágiu a Ašaratova neúnavná možnosť výuky. A vlastnú tvorivosť. Myslím tým podporu Ašarata pri kombinácii techník, ktoré pomôžu možno kolegom, ktorých to zaujme. Selekcia tvorí celok, v ktorom je dôležitá súdržnosť a chcenie niečo dosiahnuť a posunúť sa v mágii ďalej.

3. Akým prínosom je pre teba Selekcia a čo pre teba znamená


Učenie Ašarata – ako NVK v Selekcii je pre mňa prínosom. A samozrejme jednotlivé názory kolegov a kolegýň pri výuke, či diskusiách. Je fajn patriť niekam, kde sa navzájom ctíme a vážime si jeden druhého – aj to je veľký prínos. Znamená to pre mňa veľmi veľa. Po všetkých stránkach. Viem, že sa môžem na kolegov spoľahnúť, no a oni na mňa. A to je dôležité.

4. Ako vnímaš, že mnohí počas rokov odišli

Nie každý má trpezlivosť a pevnú vôľu ísť po stupienkoch hore. Ego jedinca ťahá smerom ktorý si myslíme, že nie je správny, no pre jeho naplnenie životného plánu je správny – každý má právo slobodne sa rozhodnúť. Selekcia nie je sekta.
Niektorí boli výborní a škoda, že odišli.

5. Aký to má na teba dopad, že odišli


Bola to zvláštna situácia keď odišla moja prvá učiteľka, obľúbila som si ju, mala dobrý prístup k výuke a jej štýl mi vyhovoval.
Výuky sa ujal NVK Ašarat, čo bolo super, takže o žiadnom dopade na mňa nemôžem hovoriť.

6. Čo očakávaš od Selekcie


Očakávania sú nanič. Najvhodnejšia je moja činnosť pre Selekciu. Baví ma učiť a učiť sa, a som rada, že mám skvelých a múdrych kolegov pri výuke a počas výuky.

Anat

1. Ako vnímaš Selekciu

Selekciu vnímam, ako duševné zázemie jedinca. Selekcia vytvára veľmi prospešný priestor pre rast jedinca a rozvoj jeho schopností a osobnosti, človek sa môže veľmi veľa toho naučiť od iných a aj on môže učiť iných. Pritom ide o veľmi slobodný a úplne nekomerčný priestor. V Selekcii človek nájde vzájomnú podporu a môže tu nájsť priateľov a ľudí na spoločnej vlne, ktorých možno predtým už veľmi dlho hľadal. A ak to tak jedinec cíti, môže sa stať pokračovateľom pradávnej línie mágov a liečiteľov a stotožniť sa v celej hĺbke s učením a s poslaním, ktoré Selekcia a jej predkovia a predkovia predkov mali a majú z hľadiska paralelných svetov.

2. Čo ti dala Selekcia

Selekcia mi dala vlastne všetko, čo som napísala v predošlej otázke. 🙂 Keďže spätne vidím, že som sem vstúpila vlastne ako kôpka nešťastia a mágia pre mňa bola len druhotný záujem, tak ako prvé uvediem, že v prvom rade mi Selekcia vo veľkej miere pomohla osobnostne a vyriešiť si problémy hlavne psychického charakteru, ktoré som si ťahala z detstva. Okrem tejto ľudskej úrovne ma veľa toho naučila v rovine magickej. Tieto úrovne idú jedna s druhou ruka v ruke, prosperovanie jednej napomáha prosperovaniu druhej. Očistenejšia od ľudských problémov som postupne dokázala lepšie uvidieť, čo sa vlastne ukrýva v mojom vnútri, v mojej duši a viac rozvinúť svoj potenciál a svoju silu – ako človek, i ako mág. Samozrejme, že som stále na ceste, vrchol Ohnivej hory je ešte vysoko predo mnou a neustále sa toho veľa učím, ale už teraz je kvalita môjho života pred Selekciou a so Selekciou niečo absolútne neporovnateľné.

3. Akým prínosom je pre teba Selekcia a čo pre teba znamená


Zo Selekcie čerpám pocit pokoja, zázemia a veľa energie a sily. Tá podpora a dobíjanie funguje na duševno-energetickej úrovni a aj na úrovni ľudskej a priateľskej. A naďalej sa učím nové veci a magické techniky. A som veľmi rada, keď aj ja niečo niekedy viem odovzdať iným, aj to dáva pocit zmysluplnosti.

4. Ako vnímaš, že mnohí počas rokov odišli


Vnímam to úplne prirodzene a ako to, že sa to dialo a bude diať, pretože jednak ľudia proste majú svoje slabosti a jednak pretože toto je slobodný a nikoho nezväzujúci priestor, a ten zmysel, pre ktorý sem tí ľudia prišli, sa pre niektorých proste už naplnil. Na určitej hlbšej úrovni však akosi verím, že s mnohými bývalými kolegami sme aj tak duševne stále prepojení. A že možno v tomto, možno v budúcom živote sa naše cesty opäť stretnú.

5. Aký to má na teba dopad, že odišli


Na jednej strane každý ten jednotlivec bol niečím špecifický a mal svoj jedinečný prínos, o ktorý sme prišli, no na druhej strane v podstate to nemalo žiaden dopad. Proste ideme ďalej a spoločenstvo pokračuje. To, že stromu odpadne nejaký list alebo sa mu ulomí vetvička, nemá žiadny vplyv na korene, ak sú naozaj silné, zdravé a hlboké.

6. Čo očakávaš od Selekcie


Očakávam, že všetko už spomenuté bude fungovať ďalej a že tu Selekcia bude minimálne do konca môjho života. 😀 Čo samozrejme predpokladá, že ja sama k tomu prispejem a že ak si toto želám, tak sama mám zodpovednosť za jej udržanie a pokračovanie.

Cháron

1. Ako vnímaš Selekciu

Selekciu vnímam ako odkaz, celoživotné dielo nášho učiteľa, nášho vodcu, nášho priateľa.
Tak, ako je selekcia odkazom predošlého spoločenstva. Ktoré prežilo v našom učiteľovi, tak odkaz nášho učiteľa pretrvá v nás.
Preto nevnímam Selekciu len ako spoločenstvo ľudí, ako niečo čo pominie. Vnímam ju ako silu, každého kto kedy bol a je jedným z nás.

2. Čo ti dala Selekcia

Keď som kráčal temnotou svojho života, prijala ma Selekcia, tak ako ma pred tým neprijal nikto iný. Netušil som, že vôbec mám potenciál byť jedným z členov. Neveril som veľmi dlho, že som niečoho schopný a to mi bralo možnosť byť súčasťou Selekcie tak, ako sa to podarilo mnohým iným.
Selekcia, mi dala možnosť nájsť naplnenie svojho života. Pochopenie, kam mám smerovať.
Selekcia mi dala miesto, kde som sa prvý krát cítil pochopený. Selekcia mi otvorila svoju náruč. Už je len na mne kedy ja sa otvorím Selekcii tak, ako to naozaj dokážem.

3.  Akým prínosom je pre teba Selekcia a čo pre teba znamená

Čo pre mňa znamená Selekcia, je otázka nad ktorou som sa musel zamyslieť najdlhšie.
Selekcia mi prináša do života nové poznania, často nové uhly pohľadu.
Selekcia pre mňa znamená miesto, kde ak by som utekal pred celým svetom, tak viem, že medzi jej stenami nájdem odpoveď čo robiť.

4. Ako vnímaš, že mnohí počas rokov odišli

Ľudia proste prichádzajú a odchádzajú. Je to každého slobodné rozhodnutie. Dokedy bude kráčať touto cestou. Myslím, že za všetkým je ego. Nedokonalé ego nedokonalých ľudí. Počas cesty, aspoň čo som si všimol. Nás sprevádza naše rozhodnutie vyjsť na Ohnivú horu. Celý ten proces mi príde s odstupom času a postupom času oveľa rozsiahlejší, ako len učenie.
A ten proces, nezvládne mnoho ľudí. Mnohí sú povolaní, ale len málo z nich je vyvolených.
Čo všetko nakoniec stálo za odchodmi ľudí, z väčšej časti neviem. Odišli aj takí, ktorých som z počiatku obdivoval. Preto, ako navonok pôsobili. Otvorene prirodzene aj keď vnútorné to bolo inak.
Iný odišli už na začiatku svojej cesty, po krátkom čase. Čo mohlo stáť za ich odchodom neviem. Jediný kto by na to vedel odpovedať sú oni sami.

5. Aký to má na teba dopad, že odišli

Vo väčšine prípadov žiaden, mrzí ma to. Sú mi, ale príkladom toho, že je potrebné vytrvať.  I cez zmeny v osobnom živote.
Nie raz som sa i ja cítil, akoby ma niečo nechcelo pustiť na stretnutie. Bojoval som s pocitom, ktorému som nerozumel a z počiatku sa darilo tomu pocitu, ma zastaviť. Ak by nebola pandémia, tak by som zrejme vynechal mnohé stretnutia. Boli obdobia, keď som každým dňom, ktorým sa priblížilo stretnutie musel s týmto pocitom viac a viac bojovať.
A keď som sa rozhodol neísť, alebo som prebojoval a stretnutie ubehlo, tak akoby zázrakom ten pocit zmizol.
Dlho mi trvalo pochopiť, že to nieje prirodzené. Že to nepochádza z môjho vnútra. A tak som sa učil sa s tým vysporiadať. Mal som s tým sa niekomu zdôveriť? Asi mal, čo by si o mne mysleli to som vtedy nevedel. A tak, som vzal svoj život do vlastných rúk a naučil sa prekonať svoje problémy sám. Vydržať aj keď to bolo niekedy ťažké.
Mohli tieto energie nejako pôsobiť i na tých, čo odišli? A len si to nevšimli?
Možno sa s tým len nikomu nezdôverili, i mne k tomu dala odvahu až otvorenosť kolegyne Nefri, ktorá sa mi zdôverila, že cíti podobne veci, ako ich vnímam ja. Aj, keď som sa ja jej s tým nikdy nezdôveril.
Kto vie, kde sa skrýva pravda.

6. Čo očakávaš od Selekcie

Možnosť sa ďalej rozvíjať. Možnosť naplniť svoje poslanie. Páči sa mi jedného dňa predstava Selekcie, ako školy mágie s čo najširším zameraním. Možno až do takej miery, ako na Rokforte. S rôznymi fakultami. Očakávam, že v prvých stupňoch sa bude naozaj dbať na budovanie pevných základov. Pretože, ako dom nemôžeš postaviť na piesku, tak ani v štúdiu nemôžeš postupovať bez základov svojho vnútra a našich znalostí. Inak, to bude rýchly pád.


Tento príspevok bol odoslaný v Pondelok, Jún 3rd, 2024 o 12:40 a je zaradený pod oznam, Oznamy, Postrehy, Zamyslenia. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätná odkaz - trackback z Vašej strány.

3 komentárov

 1 

Kolegyne a kolegovia, ďakujem vám za otvorené odpovede. Som rád, že ste otvorene a napísali svoje odpovede, ktoré ma potešili. Vaša otvorenosť je dôležitá a verím, že nám to dáva určitý pohľad, ako vnímate Selekciu.

Jún 5th, 2024 at 13:02
 2 

Krásne ste to napísali kolegyne a kolegovia. A kolegynke Lulith zvlášť krásne ďakujem.

Jún 5th, 2024 at 13:18
 3 

Ďakujem kolegom za krásne otvorenie svojho vnútra vzhľadom k Selekcii. Tvoríme úžasné spoločenstvo úžasných ľudí so zápalom pre poznanie a mágiu.
Ďakujem

Jún 5th, 2024 at 13:26

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.