Amulety delíme podľa účelu použitia na:

Ochranné – štít proti vplyvom

Tento typ amuletu by nás mal chrániť na astrálnej úrovni. Ako vieme, každý problém alebo choroba vzniká najprv na astrálnej úrovní a až neskôr sa objaví v realite, ktorú momentálne prežívame.

Ochranné – pohlcovače negatívneho pôsobenia

Slúži ako ochrana pred negatívnymi vplyvmi. Ako príklad môžeme uviesť miestnosť, ktorá je naprogramovaná tak, aby z nás vytiahla energiu alebo aby sme sa v nej cítili zle. Tento typ amuletu túto silu pohltí, neutralizuje alebo len zabráni jej preniknutiu.

Ochranné – so spätným návratom vplyvu

Tento amulet nás chráni pred útokmi, ktoré následne vráti odosielateľovi, častokrát v znásobenej sile. Podľa môjho názoru je tento typ amuletu najlepší, pretože keď na nás niekto zaútočí, tak si nabudúce rozmyslí či to urobí znova.

Útočné

Tento typ amuletu taktiež slúži ako ochrana, ktorá chráni pred útokom. Ako príklad si môžeme uviesť egyptské hrobky. Tieto amulety mali za úlohu chrániť vstup hrobky tým, že niekoho napadli. Ako sa môžeme dočítať v rôznych literatúrach častokrát spôsobili až úmrtie.

Ostatné

Tu by som zaradil všetky amulety, ktoré slúžia na iné účely. Program do amuletu môžeme vložiť akýkoľvek. Takto môžeme zákazníkovi pomôcť s rôznymi problémami. Či už to má byť šťastie v práci, láske alebo dokonca dobrý spánok, zdravie alebo peniaze. Kreativite sa medze nekladú.

Ďalej by som spomenul, že v ezoterike existujú v podstate tri kategórie talizmanov: planetárne, démonologické a theurgické; v prvom prípade je referenčným rámcom vyhotovenia planéta, v druhom konkrétny démon a v treťom theurgická „inteligencia“. V každom z týchto prípadov potrebujeme poznať znaky planét a týchto bytostí, aby sme sa na ne mohli čo najlepšie napojiť.

Typy amuletov podľa formy

Prívesky, prstene, retiazky a rôzne šperky by som dal do osobitnej skupiny. Všetky tieto predmety môžeme naprogramovať, ale nemôžeme ich naplniť inými materiálmi, ktoré posilnia magické účinky. Jedine, ak nejakým minerálom alebo vzácnym kameňom či symbolom. Čo pri vrecúškach, dutých soškách a nádobách neplatí. Pri ich výrobe môžeme použiť čo nás napadne, no záleží aj na objeme daného predmetu. To nám dáva veľkú výhodu, môžeme použiť rôzne materiály, ktoré uložíme vo vnútri. Takto môžeme naprogramovať a energicky nabiť každú jednu časť, ktorú do vnútra vložíme a jej sila bude omnoho väčšia. Takisto môžeme použiť oleje na spojenie všetkých materiálov a nakoniec lieh na posilnenie nášho programu. Nevýhodou týchto predmetov je, že sú objemnejšie, a tým je ich nosenie so sebou o dosť ťažšie. Ak spravíme malé vrecúško, ktoré sa zmestí do kabelky, dá sa aj bežne nosiť. Nezáleží na veľkosti vrecúška, ale na sile, ktorú doň vložíme, teda čím ho naprogramujeme.

Ďalšiu skupinu tvoria amulety, ktoré vyrobíme kreslením alebo vyrytím rún a rôznych symbolov do rôznych predmetov alebo materiálov. Napríklad keď si zoberieme nejaký minerál. Takýto minerál si môžeme nabiť energiou a naprogramovať ako chceme. Ak na neho pridáme nejaký symbol alebo runu posilní to jeho požadovaný magický účinok .

Materiály vhodné na výrobu amuletu, ich popis a vlastné skúsenosti s prácou s nimi


Mŕtva zemina

Obsahuje mŕtve častice rôznych živočíchov a bylín. Preto vhodne dopĺňa mŕtvu energiu. Je dobré, ak je takáto zemina priamo z hrobu, pretože je dobre nasiaknutá mŕtvou energiou – tu je potrebné pri odbere zeminy skutočne zistiť či je zemina nasiaknutá mŕtvou energiou, aby sme nezobrali zeminu len z povrchu, a tým by nemala pre nás ten požadovaný efekt. Preto s kolegyňou Vhyolintou často chodíme na cintoríny. Jednak, že si precvičíme preciťovanie energii, a popri tom si zoberieme aj vzorky hliny z hrobov, ktoré sa nám zdajú najlepšie. Ako alternatívu môžeme použiť zeminu, ktorú si sami vyrobíme. Stačí nám použiť napríklad odrezky z mäsa pri varení. Takéto zvyšky zmiešame so zeminou a necháme ich uložené v nádobe nech sa pekne rozložia. Ak by sme chceli zeminu so silnejším energetickým vyžarovaním, museli by sme urobiť podobný postup, ale s nejakým malým zvieraťom alebo menšou časťou z väčšieho zvieraťa.

Kosti a časti zvierat

Podobne ako zemina sú nasiaknuté mŕtvou energiou. Ak vytvárame vrecúško a vkladáme doň kosti určitého zvieraťa, môžeme žiadať duchov zo zvieracej ríše, aby posilnili tento komponent. Ako vieme, zvieratá nás sprevádzajú od dávnych čias. Ja osobne verím v duchovných radcov, ktorí ma sprevádzajú na duchovnej ceste. Podobne ako ja verím v duchovných radcov, veria šamani na silové zvieratá, ktoré ich sprevádzajú. Tieto zvieratá predstavujú formu duchovných radcov, len v inej forme. Tak prečo túto možnosť nevyužiť a nepožiadať ich o pomoc a silu.

Vysušené byliny

Tieto byliny taktiež umocňujú mŕtvu energiu. Je dobre využívať liečivé byliny, ak chceme vyrobiť ochranné vrecúško. Tieto byliny zabezpečujú liečivú energetiku. Presne naopak to je v prípade, ak chceme použiť útočné vrecúško. Vtedy je dobre použiť jedovaté byliny, ktoré vhodne doplnia program. Ako výborná alternatíva sú aj jedovaté huby. Tie si vieme pekne vysušiť a rozmliaždiť na prach.

Oleje

Tento komponent výborne prepojí všetky zložky, ktoré sme do vrecúška dali a zvýši energetiku. Slúži ako konzervačná látka, ktorá nám všetko čo sa vo vrecúšku nachádza pekne zakonzervuje a pridá príjemnú vôňu bez toho, aby sa poškodila energia programu.

Lieh

Slúži na uchovanie programu, ktorý sme do vrecúška dali. Taktiež ako aj olej je lieh výborným konzervantom.

Minerály

Už sami o sebe vyžarujú určitú energiu, ktorú ale môžeme doplniť. Výborne sa nabíjajú rôznou energetikou a takisto aj programujú. Keďže sú pevné môžeme ich rozdrviť a použiť ako zmes ku niečomu ďalšiemu. Ďalšou alternatívou je na ne nakresliť alebo vyryť symboly a runy.

Drahokamy a polodrahokamy

Silná energia sa ďalej pripisuje hlavne drahokamom, polodrahokamom a perlám.

Kovy

Majú podobné vlastnosti ako minerály, až na to, že ich nemôžeme drviť na prach. Tieto materiály ako napr. zlato, striebro, cín alebo meď je vhodné kombinovať a môžeme ich použiť aj pri bežnom nosení. Napríklad ako prsteň alebo prívesok s nejakým kameňom.

Krv alebo prameň vlasov

Umocňuje našu vlastnú silu, ktorú do amuletu dávame. Ak použijeme vlasy alebo krv niekoho pre koho vrecúško robíme, umocní to zameranie programu pre osobu, ktorej amulet vytvárame.

Papier (Modlitby a texty)

Napríklad kus textu z biblie alebo kliatba, ktorú si sami sformulujeme, spíšeme a vložíme do vnútra amuletu.

Farebné tkaniva alebo vlny

Rôzne prívesky, náramky alebo šnúrky môžu tiež slúžiť ako forma ochrany, a to dokonca aj ako samostatná, ak je spojená s určitou farbou. Tak ako pri sviečkach, každá farba so sebou nesie svoje jedinečné vlastnosti, ktoré môžeme použiť pri tvorbe amuletu.Tento príspevok bol odoslaný v Streda, September 6th, 2023 o 17:08 a je zaradený pod Ezoterika, Mágia, Postrehy. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätná odkaz - trackback z Vašej strány.

2 komentárov

 1 

Kolega Artur zaujímavé a poučné.

September 18th, 2023 at 07:18
 2 

Ďakujem Ti kolega, za takto efektívne
zhrnuté poznámky o amuletoch.
Mne osobne, veľmi pomohlo vidieť,
takto pokope tieto slová.
V mágii, je často potrebné mať poznámky takto prehľadne a efektívne zhrnuté.

September 18th, 2023 at 19:25

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.