3
Feb

Trevor – kapitola 28.

   Odoslal Asarat a zaradil do Príbehy, Výuka

Úplné uzdravenie Tamii šlo už následne veľmi rýchlo. Prakticky za pár hodín bola pri plnej sile a v úplnej životnej forme. A pretože tomu už teda nič nebránilo, Tamia sa pridala k tým, ktorí sa zišli v kráľovskej sieni u Kráľovnej Agaury.Na počesť Veľkňažnej Tamii dali priniesť ešte jeden obdobný trón, aby jej tak prejavili patričnú úctu. Podľa merítok Gnómov bola niečo ako korunná princezná a nástupkyňa trónu a teda si zaslúži, aby podľa tejto výsady aj bola prijatá. Gnómovia neboli obvykle povahovo extra zvedaví, ale teraz sa za posledné obdobie udialo toľko zvláštností, ktoré nepamätajú ani najdávnejšie zápisy ich histórie, že sa vlastne každý člen tejto kolónie zaujímal o toto dianie.
Jednak nebolo zvykom, aby sa do trónnych komnát dostal niekto cudzí, a teraz nielen, že sa to tam hemžilo cudzími bytosťami, ale tam súčasne zasadali terajšia Kráľovná Agaura, predchádzajúci Kráľ Taraša a k tomu samozrejme obyvatelia sveta Gaia – Tamia a Trevor, Kerčanka Bria a Wili síce z ich zeme Gord, ale predsa len nie Gnóm. Do toho všetkého bolo treba prirátať už nie Zlaté a Jantárové duše, ale mladé, ešte nepremenené do svojej bytostnej formy, Zlaté a Jantárové draky.
Takéto nezvyčajné udalosti by teda samozrejme prilákali zvýšenú pozornosť kdekoľvek a kohokoľvek.
V trónnej sieni teda okrem už spomenutých mien sa nachádzal aj poradca oboch Kráľov Gróth, vrchný mág Futur a aj niekoľko významných členov kolónie, ktorí tvorili najvyššiu radu, ktorá vždy sedela s Kráľovnou Agaurou na jej poradách o kolónii. A potom tam ešte boli účastní aj predstavitelia liečiteľov z radov Gnómov. Bola to veľmi pestrá paleta a trónna miestnosť bola prakticky úplne plná.

Veľkňažná Tamia vysvetlila všetkým prítomným, čo sa udialo a prečo a ako sa ocitla tam v ich kolónii a takýmto prazvláštnym spôsobom. Keď Wili počul o strate Kornélie, veľmi ho to zasiahlo. Celý čas potom už len málo komunikoval, ale nedal nikomu vedieť, prečo ho táto strata tak osobne zasiahla.
Tamia tiež predložila listiny, ktoré oprávňovali k výučbe Trevora a Briu zvláštnymi spôsobmi.
Tamii boli tieto techniky, ktoré sa tu mali Trevor a Bria naučiť, známe a dokonale ich ovládala. No to nebolo všetko, Tamia požiadala Kráľovnú Agauru a aj Kráľa Tarašu, aby dali súhlas k tomu, aby Gnómovia naučili Trevora a Briu technikám ich bojových umení na zvládnutie Plazivcov Hmly a iných nebezpečných bytostí. Sama Veľkňažná Tamia potom urobila prvý krok, ktorý Trevora veľmi prekvapil. Samozrejme pre Kráľovnú Agauru a aj Kráľa Tarašu, to nebolo prekvapenie, pretože svoj plán im už predtým predostrela počas ich súkromnej rozpravy v trojici. A tak bez ďalšieho obsiahleho rozprávania Tamia vstala, podstúpila do stredu trónnej miestnosti a učinila vyhlásenie.

„Majster Trevor predstúp a vypočuj si ma.“ …Trevor bez slova vstal a predstúpil pred Veľkňažnú Tamiu.

„Trevor, ako Majster spoločenstva Hradu si si ako taký počas svojej cesty, odkedy si odišiel plniť skúšku, prežil mnohé veci. Padol si nadol a aj si sa dokázal postaviť a vrátiť sa na svoju cestu. Na tej ceste si dokazoval, že sa dokážeš učiť, a dokázal si aj to, že si sa v Hrade toho dosť naučil a tým, ako si konal, si nielen obhájil svoju pozíciu Majstra Hradu, ale dosiahol si aj uznanie a obhájil si dobré meno Hradu. No čakajú na Teba a nielen Teba, ale nás všetkých ešte mnohé výzvy a boje a snáď len bohovia vedia, či ich prežijeme a či vyhráme. Pre to všetko, Majster Trevor, čo si dokázal, som sa rozhodla povýšiť Ťa a odovzdať Ti zasvätenie na hierarchický stupeň Majster Nižšieho Rádu Hradu. Preto Ťa teraz vyzývam, aby si sa prepol do pozície mága Majstra Hradu a pripravil sa prijať odo mňa zasvätenie na uvedený hierarchický stupeň.“

V celej sieni nastalo ticho. Trevor, ak by aj chcel mať rozpaky, nemal a nedostal na rozpaky priestor, lebo Veľkňažná Tamia zahájila prípravu na prevedenie zasvätenia.
Tamia pristúpila k Trevorovi, ktorý bol úplne pokojný a sústredený a pripravený. Nastalo ticho a počas toho Tamia zahájila akt zasvätenia. Odriekala mantry a energeticky presúvala sily a znaky Trevorovi do rúk, čela a aj celého tela. Trvalo to niekoľko minút a potom, keď Tamia ukončila svoju časť, dala Trevorovi čas, aby mohol ostať stáť, koľko potrebuje, a vstrebávať silu a energie, ktoré mu Tamia odovzdala. Keď bolo jasné, že Trevor už všetko správne spracoval a vstrebal, tak Veľkňažná Tamia ukončila celý akt zasvätenia tak, akoby boli v obradnej sieni Hradu a predstavila všetkým prítomným formálne Trevora.

„Vážení prítomní, predstavujem vám Majstra Nižšieho Rádu – Trevora.“

Odrazu všetci prepukli v jasot a každý podľa svojich zvyklostí, ako to v ktorej kultúre bolo zvykom, sa vybral Trevorovi vyjadriť uznanie a gratulovať mu. Bria počkala až na samotný koniec, pretože sa chcela s Trevorom z toho tešiť aspoň malú chvíľu aj ako niekto, kto je na svojho milého hrdý a chcela mu proste pri tom všetkom venovať aj dlhý bozk. Všetci sa tomu zasmiali a zatlieskali im. Nikto im ich lásku nezávidel a nikto ani nevedel, čo budúcnosť prinesie týmto dvom zaľúbeným dušiam. Alebo bol tam vari niekto, kto to vedel?
Potom sa všetci opäť usadili a začala rozprava. Tamia sa opýtala Kráľovnej Agaury, či sa chystá na stretnutie ku Fantusovi. No toto bola otázka, na ktorú nebola ešte odpoveď. Ako sa Tamia dozvedela, nenašla sa zhoda v tom, či ísť na dané stretnutie alebo nie. Časť poradcov bola zásadne proti tomu, aby Kráľovná opustila sídlo Gnómov, a časť to považovala za vhodné. Dokonca ani sám Kráľ Taraša nemal celkom ujasnené, či je to vhodné a bezpečné. V konečnom dôsledku nebolo nikomu úplne jasné, prečo Fantus ku sebe zvoláva niektorých predstaviteľov a iných zase nie. Neboli tam totiž predstavitelia svetov Ješa, Xjard a Kerč. Boli tam pozvané bytosti medzi priestorov, Paralely a svetov Alternatívnych realít, a zo svetov boli zastúpené len Gord a Gaia. A ostávalo záhadou, prečo je to tak v tomto podivnom zložení. Tamia pripustila, že aj oni dostali pozvanie od Fantusa ako predstavitelia sveta Gaia. No nevedela, koho zo sveta Gaia ešte pozval Fantus. V tejto podivnej vojne sa zdalo byť po dlhšej úvahe akoby viacero podivných hráčov, ktorí akoby neboli úplne jasní, na koho strane v tomto podivnom boji stoja.
Rozprava pokračovala a natiahla sa do dlhej doby a predsa nikto k ničomu rozumnému nedošiel. Tamia im síce povedala ich poznatky a aj to, že zrejme za rozpútaním vojny nie je Boh Naral, ale zrejme Bohovia Apata a Kera. Aj to, že konajú úplne skryto, aby ostatní bohovia tomu nevenovali svoju pozornosť.
Každá rozprava však musí mať nejaký záver a tak aj tu padlo rozhodnutie, že Gnómovia nevyšlú Kráľovnú Agauru k Fantusovi, ale keďže sa Tamia ponúkla, že by ju zastúpila, že teda ona bude zastupovať záujmy Gnómov. A keďže Králi a Kráľovné Gnómov udržujú telepatické spojenie, tak Tamia dostala toto poverenie aj od ostatných kolónií Gnómov. Aj iné kolónie totiž boli znenazdajky prepadnuté, ale prvý útok bol uskutočnený na kolóniu Kráľovnej Agaury, tak iné sa na to pripravili a nemali také vysoké straty a niektoré dokonca žiadne, lebo sa zabezpečili proti útokom.
Nakoniec sa ozval aj Wili, ktorý sám od seba povedal, že tiež nikam nejde, že ostáva tu a pomôže s výcvikom Trevora a Brii. Tamia sa takto stala poslom a zástupcom vo vyjednávaní spolupráce zo sveta Gaia a aj Gord. Tieto dve zeme si boli úplne podobné, akurát že tu na planéte Gord žili aj bytosti, ktoré na planéte Gaia nežili. Boli to jednak Gnómovia a žili tu v skrytých formách mladučké duše drakov, než dospeli, a samozrejme Zlaté Hady, a bytosti neživé a predsa smrteľné. Wili bol tiež ako aj Kornélia a či Penelopa bytosť nie úplne živá a predsa smrteľná. Nie úplne živá znamená podľa našich merítok toho, čo je živé. Oni patrili k bytostiam, ktoré nemuseli nevyhnutne dýchať, či prijímať fyzickú potravu pre potrebu svojej existencie. Inak ostatné bytosti boli totožné ako na planéte Gaia, ale bolo ich veľmi málo. Tamia teda prijala poverenie na zastupovanie a požiadala o niekoľko dní, aby ešte mohla zostať, nabrať silu a súčasne ešte pobudnúť tu s teraz už s Majstrom Nižšieho Rádu Trevorom. Venovať mu niekoľko rád a postrehov do ďalších dní, ktoré má pred sebou a ktoré budú veľmi náročné.
Preto potom ďalší deň, keď Tamia a Trevor sedeli osamote, Tamia Trevorovi jasne povedala, že teraz nielenže plní naďalej skúšky, ale súčasne, ako dobre vie, sa aj on ocitol vo vojne, či už to chce alebo nie. A Tamia pokračovala:

„Trevor, aj keď uznávam, že samotné prežitie v tejto vojne, čo nás postretlo, by sa mohlo brať ako Tvoj úspech a aj to budeme brať ako úspech, pretože netušíme, koľkí túto vojnu prežijeme. Aj na Hrad napriek tomu, že sme ukrytí boli vedené silné útoky. Pri obrane Hradu padli Dax a Wugan a niekoľko ďalších Majstrov. Ochránili sme časť členov a časť sa na poslednú chvíľu pred uzavretím Hradu rozhodla odísť a o nich nemáme žiadne informácie, že či žijú, či nie. No ak Ty, Trevor, prežiješ túto vojnu, čo dúfam, že áno, tak keď sa vrátiš po vojne na Hrad, musíš dokončiť aj poslednú časť skúšky a dostať sa do podzemného archívu. Potom, ak toto všetko budeš mať za sebou, sa staneš tak, ako bolo povedané, Antonovým zástupcom a aj jeho budúcim nástupcom. Viem, Trevor, že sú to tvrdé slová, no na Tvojich pleciach raz možno spočinie aj iné ako archív, teda archívy a tajomstvá. Jedného dňa možno raz budeš stáť aj na vrchole Hradu, ako tam teraz stojí Laurence. Nevieme totiž, čo prinesie budúcnosť, ale ak budeš v rebríčku stúpať a ak dosiahneš raz na najvyššie méty našej hierarchie …. no kto dnes vie, čo bude. Anton tiež netušil, že si ho raz vyberú Kronikári. Takže, Trevor, neboj sa budúcnosti, ktorá Ti zrejme prinesie aj tú najväčšiu bolesť, ale Ty ju budeš musieť ustáť. Nesmieš padnúť a ak aj padneš, musíš nabrať silu pokračovať. Pretože tu už nejde potom len o Tvoj život a len o Tvoj úspech, ale ide budúcnosť Hradu. Každý kamienok v Hrade má svoje pevné miesto, aby múry pevne stáli. A každý člen Hradu je dôležitý a je takýmto kamienkom, aby Hrad prežil. Už vieš, že nie je dôležitejší, či menej dôležitý člen Hradu, pretože každý jeden z vás je rovnako dôležitý. Hlavu hore, Trevor, vieme obaja s Laurencem, prečo sme Ťa vybrali, a vieme, prečo v Teba stále veríme.“

Trevor chvíľu sedel oproti Tamii a nič nehovoril, len akoby vstrebával Tamiine slová a potom, akoby bol malým žiačikom, vysúkal zo seba len toľko, že sa preto pokúsi urobiť všetko. Tamia nereagovala a Trevor pochopil jej mlčanie. Uvedomil si, že už je Majster Nižšieho Rádu a že jeho rekcia tomu nezodpovedá. A tak odrazu akoby sa prebudil zo sna, pevne sa postavil, pevným a rozhodným pohľadom sa pozrel na Tamiu a prehlásil.

„Pochopil som to a som pripravený učiť sa bojovať. Som pripravený, že možno prinesiem aj väčšiu obeť, ako je môj život. A ak padnem na dno, vstanem a pôjdem ďalej až do úplného konca. No ak prídem do konca ….prídem do cieľa …a budem živý a budem trpieť …. potom … .“

Trevor sa odmlčal, pretože počas prejavu si uvedomil, čo mu je cennejšie ako jeho samotný život. Bola to jednoznačne jeho životná láska Bria. Pri predstave tejto straty sa rozhodol, že žiť taký život preňho aj tak už nebude mať zmysel. Tamia vedela, na čo Trevor myslí, a vedela, že ak Trevor z nejakého dôvodu stratí Briu a je jedno z akého, tak jeho život prestane mať preňho už zmysel. Láska je proste silnejšia ako akákoľvek mágia, pretože láske sa žiadna sila nedokáže vyrovnať. A ak niekto stratí svoju skutočnú lásku a prežije to, tak ostane s deravou Dušou a tú stratu nezhojí už žiadny čas. Zlomené kosti sa zrastú, ale rozorvaná Duša sa už v danom živote len tak ľahko nezhojí.
Niekoľko dní, ktoré sa Tamia rozhodla zostať, ubehli veľmi rýchlo. Dohodli si veci, ktoré potrebovali pre predpokladanú budúcnosť, a súčasne Tamia využila svoju prítomnosť, aby nadviazala s kolóniou Kráľovnej Agaury a aj s kolóniou Kráľa Tarašu niečo ako nové diplomatické vzťahy. Všetci traja za seba, svoje svety a územie, kde mali svoj právo mocný dosah, si navzájom deklarovali vzájomnú spoluprácu a blízke vzťahy. Tie sa rozhodli v budúcnosti utužovať aj vzájomnými návštevami a výmenou skúseností a spolupráce v širokom meradle. Zhodli sa, že detaily si ujasnia presnejšie, až nastane konečne mier a bude na to priestor. Tým dosiahla Tamia niečo, čo nikdy nikto pred ňou zo sveta Gaia nedosiahol.
Potom už zostalo len sa rozlúčiť a odporúčaným priechodom – tunelom sa vybrala k Fantusovi. Cesta prebehla pomerne rýchlo a bez obtiaží, až na dve malé stretnutia s bytosťami Tieňa, ale s tými si Tamia hravo poradila.
Než však vošla k Fantusovi priamo do domčeka, pozorne vnímala okolie a čo ju tam čaká.
Potom dala Fantusovi najavo cinknutím energie, že je nablízku, a Fantus vyšiel pred svoj domček, aby ju privítal a uistil ju, že jej nič nehrozí. A tak Tamia aktivovala dimenznú bránu a vstúpila do priestoru, kde bol Fantus. Krátko sa zvítali a vošli do domčeka. Okrem Fantusa tam nikto nebol, ak teda neberieme na vedomie portrét, z ktorého sa nevedel vyslobodiť Cestovateľ.
Cestovateľ na príchod Tamii akoby ani nereagoval a akoby ani nepostrehol, že Tamia prišla. Jeho prvá reakcia nastala až v momente, keď sa dozvedel, že Kráľovná Agaura nepríde na toto stretnutie a že svoju kolóniu neopustí. Jeho hnev sa začal prebúdzať, čo dával jasne a nahlas najavo.
Tamia požiadala Fantusa, či by si mohla s Cestovateľom skúsiť pohovoriť a pokúsiť sa dohodnúť dohodu. Fantus prikývol, ale upozornil ju, že on a Cestovateľ majú za sebou dávnu históriu a zdá sa, že sa nikam nedostal s dohodou. No Tamia sa rozhodla to aj tak skúsiť, pretože ona bola jednak dosť tvrdohlavé stvorenie a jednak sa druhou najvyššou predstaviteľkou Hradu a Laurenceho nástupkyňou nestala len pre svoje pekné oči.
V našom žargóne by sme povedali, že okrem toho, že strach skoro nepoznala, tak si dokázala aj dupnúť a to nie len fyzicky. Dokázala sa hýbať a ísť za svojím cieľom tvrdo aj v Paralele, ako aj v Alternatívnej realite a samozrejme v mágii bola viac ako doma.
Preto nebojácne oslovila Cestovateľa, predniesla mu svoj návrh, čo by mohol on získať z dohody, ak sa pridá na ich stranu v tomto boji. Svoju reč nezačala tak, ako Fantus, ktorý s ním na naše pomery jednal tvrdo, ale začala skoro jemne žensky.

„Vážený Cestovateľ, ak by som mohla i dovolíš mi to prosím, i zvala by som Ťa inak, ako Ťa volajú všetci naokolo.“

Cestovateľ sa teraz na Tamiu pozrel a nedal na sebe vedieť, čo si myslí a či si vôbec niečo myslí o Tamii. Len nemo pozeral a čakal. Lenže aj Tamia mala za sebou výcvik trpezlivosti a keď chcela, dokázala byť veľmi trpezlivá. Teda proste čakala a tento nemý boj vyhrala vo svoj prospech, pretože to Cestovateľ sa ozval ako prvý.

„Och Ty červík zo sveta Gaia, dovoľuješ si veľa, keď sa ma opovažuješ osloviť. Čím si tak výnimočná, že by som Ti mal dopriať svojho sluchu? A ako ma to chceš teda nazývať, to ma skutočne zaujíma, pretože mne dať meno smela len bytosť nesmrteľne smrteľná!“

„Áno, viem a poznám bytosť nesmrteľne smrteľnú a preto mi dovoľ, aby som Ťa smela volať menom, ktoré i ona zvolila, aby Ťa tak zvala. I znám ja, že to meno i je Otec Tholabah. Tak i Ťa nazvala Pandorína, ktorá i mojou blízkou bytosťou mne je.“

Cestovateľom akoby prešiel prúd energie, najprv sa celý zachvel a potom začal komunikáciu pokojným tónom. Diskusia prebiehala medzi nimi dvoma hodnú chvíľu a Fantus sa nestíhal diviť, ako Tamia svojou jemnosťou túto drsnú bytosť dokázala upokojiť. Nakoniec priamou rečou požiadala Otca Tholabaha, aby sa pridal na ich stranu. A ponúkla mu ako odmenu a vyrovnanie za to, že v tejto vojne nezíska Kráľovnú Agauru, schopnosť získať energiu a silu bytostí Harby. Cestovateľ a či Otec Tholabah sa zamyslel, pretože aj jemu šlo v prvom rade o zbieranie sily pre jeho svet, a získať nemŕtvu silu od neživých bytostí, ktoré tu nasávali živú energiu, bolo veľmi prestížne aj v jeho pojatí bytia.
Akoby z trucu si však vyhradil právo, že ak táto vojna skončí a nastane mier, že mu nikto nebude brániť získať Kráľovnú Agauru, ak sa náhodou ocitne vo svetoch jeho vplyvu a pôsobnosti. Tamia vedela, že žiadať od neho, aby sa aj tohto vzdal, by bolo kontraproduktívne a tak pristúpila na túto jeho záverečnú podmienku. Nakoniec, aby toho nebolo málo, požiadala Tamia Fantusa, aby vpustil Cestovateľa do ich priestoru. Fantus nepochyboval o Tamii a jej schopnostiach, ale aj tak sa na ňu spýtavo pozrel. Keby sa opýtal, či to mieni vážne, urazil by tým Cestovateľa, všetko by mohlo vyjsť na zmar, tak keď videl v očiach Tamii, že to mieni skutočne vážne, vyslovil mantru – „Khé gor khira nuh.“
V ten moment sa Cestovateľ, či teda Otec Tholabah, uvoľnil z rámu portrétu a jeho bytie prešlo do ich spoločného priestoru. V priestore sa na moment uvoľnila sila chladu, ktorý sprevádzal jeho príchod, ale už za moment to bolo celé preč. Spod plášťa, ktorý sa nápadne podobal tomu, v čom bola odetá aj Tamia, sa na oboch dívali rubínové oči, ktoré chvíľu blúdili aj po okolí a potom, ak sa to dá tak nazvať, sa Otec Tholabah, lebo tak ho po Pandoríne pomenovala aj Tamia, posadil. Všetci traja vedeli, že toto rokovanie treba nejako úspešne zavŕšiť a spečatiť dohodou. A tak Tamia po chvíli vstala a priblížila sa ku Cestovateľovi – Otcovi Tholabahovi a vystrela smerom ku nemu svoje ruky. Z jej rúk vytryskla veľmi silná energia, ktorú spoznala v bytostiach Harby pri boji s nimi. A tú energiu sprostredkovala teraz tejto prapodivnej bytosti. Otec Tholabah túto energiu do seba vstrebával a jeho plášť sa pri tom podivne vlnil, akoby v jeho vnútri prebiehali veterné víry. Keď Tamia skončila a posadila sa, veterné víry akoby v plášti prestali duť. A všetko sa upokojilo. Fantus počas toho akoby odnikiaľ zase vytiahol dva kalichy s vínom, pretože tretí podivný návštevník by z vína nemal žiaden pôžitok, keďže ho nevedel a nemal ani ako vypiť. No jeho plášť sa akoby jemne Tamii poklonil v znaku uznania a či úcty? No každopádne bolo na Fantusovi a Tamii po tomto vidieť spokojnosť. Získali na svoju stranu veľmi silného spojenca, ktorý zabezpečí cez svoj Paralelný svet časť medzi priestoru v tomto boji. A všetkým prítomným bolo jasné, že aj jemu obdobné bytosti z jeho sveta sa teraz pridajú v boji na ich stranu.
Tamia po malej chvíli pokračovala v komunikácii a priblížila Otcovi Tholabahovi, že kto je Trevor, ako vyzerá, a opäť mu sprostredkovala jeho energiu, aby ho Otec Tholabah vedel rozpoznať, ak ho postretne. Plášť sa tentoraz nevlnil a Otec Tholabah len sucho povedal, že ak ho postretne, jeho pomoc a pomoc jeho sveta bude mať Trevor zaručenú. Následne ešte dohodli nejaké detaily a Tamia sa rozlúčila. Potom po dohode s Fantusom vyšla von, pred domčekom aktivovala bránu a prešla do tunela. Tamia považovala za nutné najprv informovať Gnómov, Wiliho a samozrejme Trevora o spolupráci a dohodnutých podmienkach s bytosťou a cez neho zo svetom bytosti známej ako Cestovateľ. Nikto nikdy pred tým takúto dohodu neuzavrel a teda údiv Gnómov bol veľký.
Tamia sa potom už bezodkladne vrátila domov na Hrad, kde ju už netrpezlivo čakal Laurence.

Tento príspevok bol odoslaný v Monday, February 3rd, 2020 o 10:08 a je zaradený pod Príbehy, Výuka. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätná odkaz - trackback z Vašej strány.

Jeden komentár

 1 

Kcelemu pribehu o Trevorovi by som odpovedala mudrostou tarotu - vybrala som len tie, co si myslim, ze patira k tejto teme
Čim si vyssie,tym vacsej zodpovednosti ta to zavazuje
Všetka mudrost je od Boha, ktože ju vie prebádat?
V zivote nasleduj dobrých v pisani skusených

February 3rd, 2020 at 20:33

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.